შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
   ნებისმიერი ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია . აკრძალულია დისკრიმინაცია კანის ფერის, რასის, წარმოშობის ან გასხვავებული ნიშნის მიუხედავად,  მათ შორის მათი შესაძლებლობებისა და ფსიქიკური  თუ ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით.  სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი   უმნიშვნელოვანესი   „მიმართულ...
1126 ვრცლად ნახვა
ვეტოს ინსტიტუტი
    ვეტოს საფუძვლები რომის იმპერიასა და სახალხო ტრიბუნს უკავშირდება, რომელიც ხალხის წარმომადგენელი იყო და სიტყვებს ,,მე ვკრძალავ“ იყენებდა არისტოკრატიის ტირანიისგან მოქალაქეთა უფლებების დაცვის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ვეტოს ფესვები რომში გვხვდება, კონსტიტუციებში, დღეს არსებული ფორმით, მისი აღმოცენება ინგლ...
1359 ვრცლად ნახვა
სამართლისა და ენის ურთიერთკავშირი
ენა, როგორც კომუნიკაციის მედიუმი, უძველესი და უნივერსალურია. სიტყვითა და ენით გამოითქმის სამართალი. კომუნიკაციის საშუალების განვითარება მნიშვნელოვნად მოქმედებდა სამართლის გაუმჯობესებაზე. კაცობრიობის განვითარების ყველაზე ადრეულ პერიოდში, როდესაც ენა იყოს კომუნიკაციის უმთავრესი საშუალება, სამართალი ატარებდა ჩვეულებით ხასიათს, ამ დროს ვ...
954 ვრცლად ნახვა
განსაკუთრებით საშიში დაავადების შეყრა
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ბევრ ისეთ მუხლს შეიცავს, რომლის არსებობის შესახებ შესაძლოა არც კი გვქონდეს წარმოდგენა. ერთ-ერთ ასეთ მუხლს წარმოადგენს განსაკუთრებით საშიში დაავადების შეყრა, რომლის მუხლიც შემდეგი ფორმულირებითაა წარმოდგენილი: „სხვისთვის განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრის საფრთხის შექ...
588 ვრცლად ნახვა
სამართლის ნორმათა ინტერპრეტაცია
  დღეს-დღეობით ხშირია შემთხვევა,როცა მოსამართლეები კანონის ინტერპრეტაციას დახურულ ბოქლომდადებულ შენობაში თავისებურად,როგორც თავად სურთ, კანონთან შეუსაბამობაში ახდენენ,შესაბამისად ეს ყოველივე წარმოშობს განცდას იმისა,რომ ინტერპრეტაცია არის მოსამართლესთვის ძალაუფლების ფუნქცია და არა სიმართლის.ფრიდრიხ ნიცშემ განაცხადა,რომ ყველაფე...
1388 ვრცლად ნახვა
სამართალი და სამართლიანობა
  მას შემდეგ, რაც კაცობრიობის ისტორიაში სამართალმა დაიწყო საფუძვლების გაღვივება, საზოგადოებაში გაჩნდა განცდა კონკრეტული მოვლენისადმი მიდგომა სამართლიანია იგი თუ არასამართლიანი.  სამართლის პოზიტიური ცნების მიხედვით, ის არის  სახელმწიფოს მიერ დადგენილი, შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესების ერთობლიობა.  ამ გაგ...
1298 ვრცლად ნახვა
მფლობელობა საბჭოთა სამართალში
საბჭოთა სამართალში საკუთრებისა და მისი შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები:  მფლობელობის და მისი სარგებლობის ურთიერთმიმართება ადასტურებს ამ სისტემის „ორიგინალურობას“. რომის სამართლიდან მოყოლებული, მფლობელობას, როგორც ფაქტობრივ მდგომარეობას, საბჭოთა ცივილისტიკის მიერ განსაზღვრული იყო ერთი მხრივ, ამ შინაარსით მფლობელობის...
567 ვრცლად ნახვა
ქორწინების ინსტიტუტი ისლამური, რომაული და ქართული სამართლის მიხედვით
„ქორწინება უნდა გწამდეს“- წერს ბალზაკი.  ისლამური მოძღვრებით ქორწინება არის ღვთისთვის სასურველი ქმედება და მუსლიმებისათვის ის წარმოადგენს ერთგვარ რელიგიურ მოვალეობას, სწორედ ამიტომ მუსლიმები ცდილობენ რაც შეიძლება ადრე დააქორწინონ შვილები.  ქორწინებისას აუცილებელი გარემოებაა საქორწინო ასაკი. პირი უნდა იყოს სრუ...
1469 ვრცლად ნახვა
ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით
  ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს მიზანი არის ადამიანთა კეთილდღეობა და მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვა.  საქართველოში ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა არ არის განსაზღვრული, რაც გარკვეულ რისკებთან ასოცირდება. ჩვენი კანონმდებლობა მხოლოდ ერთი სპეციალური ნორმით (სსკ-ის მე-11 მუხლი) ცდილობს დაადგინოს ემბრიონის უფლება...
1372 ვრცლად ნახვა
ბლოგის პოპულარული სიახლეები