ცილისწამების დასჯადობა ანუ ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობის დაცვა
21-ე საუკუნე მეტად პროგრესული და განვითარებული რომაა გასულ საუკუნეებთან შედარებით ამაზე მსოფლიო კაცობრიობა, ვგონებ, ერთხმად თანხმდება. ცხოვრების ყველა სფეროში შეინიშნება წინსვლა და პროგრესულობისაკენ დაუშრეტელი სწრაფვა. ეს ის საუკუნეა, როდესაც ადამიანი ღიად, მკაფიოდ და შიშის გარეშე აფიქსირებს საკუთარ მოსაზრებას ნებისმიერ თემასთან დაკა...
1449 ვრცლად ნახვა
საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი, როგორც თანასწორობის უფლების არსებობის გარანტი
თანასწორობის უფლების მოპოვებისათვის დაუღალავი ბრძოლის ისტორია თუკი წარსულს გადავავლებთ თვალს და თანაც არც თუ ისე შორეულ წარსულს,    მარტივად დავრწმუნდებით, რომ ის ლაქა, რომელსაც სხვადასხვა ნიშნით ადამიანთა უთანასწორობა და დისკრიმინაცია ჰქვია, მსოფლიომ დიდი ძალისხმევისა და ბრძოლის შემდეგ როგორც იქნა, შეიძლება ითქვას რომ, ...
918 ვრცლად ნახვა
სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფის დახმარება-ზნეობრივი მოვალეობა თუ სამართლებრივი ვალდებულება
 ადამიანებს გააჩნიათ ისეთი სახის ვალდებულებები,რომელთა არ შესრულება ცალსახად წარმოადგენს კანონდარღვევას,თუმცა ამასთანავე არსებობს საკითხები,სადაც რაიმეს შესრულება/არშესრულება უბრალოდ ადამიანის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული,მის ზნეობრივ თვალსაზრისზე და ადგილი არ აქვს არავითარ ვალდებულებას. საინტერესოა, თუ რომელ სფეროში მოექცევა სიცო...
808 ვრცლად ნახვა
სქესის ნიშნით დიფერენციისა და დისკრიმინაციის რეგულირების  კონსტიიტუციური სტანდარტები
  გენდერული თანასწორობა,  ,,ქალის საქმე“ , ,,კაცის პროფესია“ და სხვა მრავალი მსგავსი სიტყვათა კომბინაცია საკმაოდ ნაცნობია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ერთი შეხედვით, მართლაც გაცვეთილი , კარგად დატკეპნილი თემაა, თითქოს სოციუმისთვის საკმაოდ ნაცნობი, მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები,  ნუთუ  არის ეს საკითხი, რო...
618 ვრცლად ნახვა
მოვალის გარანტია-როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ფორმა
  სტატიის მიზანია ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებათა ზოგად საფუძვლებსა და მოვალის გარანტიის არსის განსაზღვრაზე.  ვალდებულებით-სამართლებრივი ხელშეკრულებების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი დამახასიათებელ კრიტერიუმს მისი სინალაგმატურობა წარმოადგენს, რაც გულისხმობს სამართლებრივ...
1544 ვრცლად ნახვა
ალიმენტის გადახდისთვის ჯიუტად თავის არიდება
სტატიის მიზანია ალიმენტის სამართლებრივი მოწესრიგების არსის შემეცნება და მისი რეგულირების განხილვა სისხლის სამართალში.  სიტყვა ალიმენტი ლათინური წარმოშობისაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. რაც შეეხება იურიდიულ შესატყვისს, ის უნდა განიმარტოს როგორც ხარჯი,  რომლის გადახდის ვალდებულებაც ეკისრება ოჯახისგან განცალკევები...
1324 ვრცლად ნახვა
სქესის ნიშნით დიფერენციისა და დისკრიმინაციის რეგულირების  კონსტიტუციური სტანდარტები
დისკრიმინაცია თავისი არსით თანამედროვე სამყაროს საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო თემაა საზოგადოებრივ დღის წესრიგში.  პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას თუ რას გულისხმობს თავის თავში და როგორ განიმარტება ზოგადად დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია გულისხმობს ადამიანების უთანასწორო, უსამართლო მოპყრობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მიმართუ...
549 ვრცლად ნახვა
ბუნებითი სამართლის საკითხი პირველი ქართველი პროკურორის სამართალშემოქმედებაში
XIX საუკუნემ მრავალი გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე და მოაზროვნე მოგვცა გვაჩუქა. ამ მოღვაწეთა დიდი რიგის დასაწყისში სათავეში კი მკვეთრად გამოირჩევა იაგორ ჭილაშვილის უაღრესად კოლორიტული ფიგურა.  ამდენად მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის, მომავალი თაობისათვის, მისი ცხოვრება, შემოქმედება საინტერესოა წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, ვინაიდან...
723 ვრცლად ნახვა
საარჩევნო ცენზები
 დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, რადგან სწორედ აღნიშნული წარმოადგენს ხელისუფლების ცვლილების დემოკრატიულ საშუალებას. შესაბამისად მეტად მნიშვნელოვამნია, რომ არჩევნების ჩატარების დროს დაცული იყოს მთელი რიგი საკითხები  და პრინციპები. ზოგადად არსებობს ორი ტიპი...
1279 ვრცლად ნახვა
ბლოგის პოპულარული სიახლეები