რა დაგჭირდებათ მშენებლობის ნებართვის ასაღებად?
ხშირად მოქალაქეებს სურთ მშენებლობის ნებართვის მიღება, თუმცა არ არიან სათანადოდ ინფორმირებულნი, რომელ ორგანოს უნდა მიმართონ, რა პროცედურების დაცვით ხორციელდება ნებართვის გაცემა და ა.შ. მოქალაქეთა უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია, იმის შესახებ, რომ უკანონო მშენებლობა გამოიწვევს მათ დაჯარიმებას, ხოლო მისი გადახდა მძიმე მატერიალურ მდგომარეობა ...
1128 სრულად
საგადასახადო ორგანო დასაბეგრი ქონების ღირებულების თავისი შეხედულებისამებრ გადაანგარიშებას ვეღარ შეძლ
საგადასახადო კოდექსში შედის ცვლილება, რომლის თანახმადაც, საგადასახადო შემოწმებისას დასაბეგრი ქონების ღირებულების საბაზრო ფასით განსაზღვრა საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილება კი არა ვალდებულება ხდება.  აღნიშნული კანონპროექტი პარლამენტია წარდგენილი, რომლის თანახმადაც ცვლილებების მიზეზი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა. ...
909 სრულად
 რა არის სამხედრო სავალდებულო სამსახური?
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს დაცვა და სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო უნარის მქონე ყველა მოქალაქის მოვალეობაა.  სამხედრო ვალდებულების მოხდის ფორმა განისაზღვრება კანონით (საქართველოს კანონი ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“). რას ითვალისწინებს სამხედრო ვალდებულება? ა) სამხედ ...
1407 სრულად
ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით, მოძალადეს ელექტრონულ სამაჯურსაც გაუკეთებენ
ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით, მოძალადეს, გარდა შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა, ელექტრონულ სამაჯურსაც გაუკეთებენ, - ამის შესახებ შს სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელმძღვანელმა, ლონდა თოლორაიამ განაცხადა.  მისი განმარტებით, ელექტრონული სამაჯურები გაუკეთდება მაღალი რისკის მქონე პირებს ან მისი ამოქმედება მოხდება მაშინ, ...
832 სრულად
რეპრესირებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიამ განცხადებების მიღება დაიწყო
ადვოკატთა ასოციაციაში უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ (რეპრესირებულ) ადვოკატთა რეაბილიტაციის დროებითი კომისია ამოქმედდა.  ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით, კომისია უფლებამოსილია განიხილოს 2005-2012 წლებში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებული (რეპრესირებული) ასოცია ...
823 სრულად
„ხულიგნობისგან სისხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტია საზოგადოებრივი წესრიგი“
 ხულიგნობისაგან სისხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტია საზოგადოებრივი წესრიგი. ობიექტური მხრივ ხულიგნობა არის ქმედება, რომელსაც ახასიათებს შემდეგი ნიშნები:   1) პირმა უხეშად უნდა დაარღვიოს საზოგადოებრივი წესრიგი; რაც გამოიხატება იმაში, რომ ხულიგნობის ჩადენას ადგილი აქვს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, იქ, სადაც იმყოფება ს ...
1625 სრულად
ვინ არ არის ვალდებული, საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადოს?!
მიმდინარე წლის ორი თვის მონაცემებით, ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის სახით, 487 822.5 ათასი ლარი შევიდა.  ცნობისთვის, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება აქვს, რეზიდენტ ფიზიკურ პირს ანუ პირს, რომელიც ფაქტობრივად, იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში და არარეზ ...
1043 სრულად
 ქეთევან ქავთარაძე - საქართველოში უდანაშაულობის პრეზუმფცია ხშირად ირღვევა
 უდანაშაულობის პრეზუმფცია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ის გარემოება, რომ აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია არამარტო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, არამედ საქართველოს კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავ ...
830 სრულად
რა მდგომარეობაა საქართველოში კანონის უზენაესობის კუთხით?
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ინფორმაციით, „კანონის უზენაესობის მდგომარეობა საქართველოში საგრძნობლად გაუარესდა“ IDFI-ის მიერ მომზადებული შედარებითი ანალიზის მიზანია „მსოფლიო სამართლის პროექტის“ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს მაჩვენებლების განხილვა 2012 წლიდან დღემდე, კონკრეტული მი ...
864 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

23 ოქტ

ნივთები, რომლებზეც ყადაღის დადება დაუშვებელია

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ