21-ე საუკუნის სენი -  ფემიციდი
გენდერული ნიშნით მკვლელობა საკმაოდ გავრცელებული და შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემაა, რომელიც არამხოლოდ ლოკალურ ,   არამედ ფართო მასშტაბებს მოიცავს, რომლის მსხვერპლიც თავისუფლად შეიძლება იყოს, როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი. გენდერული ნიშნით მკვლელობა წარმოადგენს ადამიანის მკვლელობას მხოლოდ და მხოლოდ მისი გენდერული...
1773 ვრცლად ნახვა
ღირსება
 ღირსება ადამიანის ბუნებასთან აქცესორულადაა დაკავშირებული, იგი არსებობს მხოლოდ მასთან ერთად და არ შეიძლება გადაეცეს სხვას, რადგანაც ამგვარი მოცემულობა თავიდანვე არის განსაზღვრული და ჩვენ მას ვერ შევცვლით. ღირსების საკითხი მაშინ იძენს მნიშვნელობას, როცა ეს უკანასკნელი ილახება. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება კი სწ...
24434 ვრცლად ნახვა
 იძულებით ქორწინება
  დღევანდელ რეალობაში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არასრულწლოვანთა ქორწინება,  პროცენტული მაჩვენებლით არ ჩამოუვარდება გასული საუკუნის მონაცემებს. მიუხედავად იმისა რომ დღევანდელი განვითარებისა და განათლების დონე, შედარებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო გასულ წლებში, არასრულწლოვანთა და იძულებით დაქორწინებულ პირთა რაოდენობა მნიშვნე...
2418 ვრცლად ნახვა
ევთანაზია - თავისუფლების ავტონომიასა და სიცოცხლის უფლებას შორის ჭიდილი
  ევთანაზია დღევანდელი სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საკამათოდ განსახილველი საკითხია.  ესაა თემა, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს იურიდული, სამედიცინო, ფილოსოფიური თუ რელიგიური ხასიათის ასპექტებს და მოითხოვს  საკითხის კონსოლიდირებულად შეფასებას. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თუ რას გულისხმობს თავა...
2085 ვრცლად ნახვა
„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და ძირითადი პრინციპები“
   სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების პროცესში განასხვავებენ ორ ძირითად მიმართულებას, საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სახით.   ოპერატიულ საქმიანობას კოლოსალურად დიდი ადგილი უკავია საგამოძიებო პროცესში.  ოპერატიული საქმიანობის ჩართულობა  მტკიცებულებათა შეგროვების...
1413 ვრცლად ნახვა
ცილისწამების დასჯადობა ანუ ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობის დაცვა
21-ე საუკუნე მეტად პროგრესული და განვითარებული რომაა გასულ საუკუნეებთან შედარებით ამაზე მსოფლიო კაცობრიობა, ვგონებ, ერთხმად თანხმდება. ცხოვრების ყველა სფეროში შეინიშნება წინსვლა და პროგრესულობისაკენ დაუშრეტელი სწრაფვა. ეს ის საუკუნეა, როდესაც ადამიანი ღიად, მკაფიოდ და შიშის გარეშე აფიქსირებს საკუთარ მოსაზრებას ნებისმიერ თემასთან დაკა...
1737 ვრცლად ნახვა
საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი, როგორც თანასწორობის უფლების არსებობის გარანტი
თანასწორობის უფლების მოპოვებისათვის დაუღალავი ბრძოლის ისტორია თუკი წარსულს გადავავლებთ თვალს და თანაც არც თუ ისე შორეულ წარსულს,    მარტივად დავრწმუნდებით, რომ ის ლაქა, რომელსაც სხვადასხვა ნიშნით ადამიანთა უთანასწორობა და დისკრიმინაცია ჰქვია, მსოფლიომ დიდი ძალისხმევისა და ბრძოლის შემდეგ როგორც იქნა, შეიძლება ითქვას რომ, ...
1137 ვრცლად ნახვა
სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფის დახმარება-ზნეობრივი მოვალეობა თუ სამართლებრივი ვალდებულება
 ადამიანებს გააჩნიათ ისეთი სახის ვალდებულებები,რომელთა არ შესრულება ცალსახად წარმოადგენს კანონდარღვევას,თუმცა ამასთანავე არსებობს საკითხები,სადაც რაიმეს შესრულება/არშესრულება უბრალოდ ადამიანის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული,მის ზნეობრივ თვალსაზრისზე და ადგილი არ აქვს არავითარ ვალდებულებას. საინტერესოა, თუ რომელ სფეროში მოექცევა სიცო...
944 ვრცლად ნახვა
სქესის ნიშნით დიფერენციისა და დისკრიმინაციის რეგულირების  კონსტიიტუციური სტანდარტები
  გენდერული თანასწორობა,  ,,ქალის საქმე“ , ,,კაცის პროფესია“ და სხვა მრავალი მსგავსი სიტყვათა კომბინაცია საკმაოდ ნაცნობია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ერთი შეხედვით, მართლაც გაცვეთილი , კარგად დატკეპნილი თემაა, თითქოს სოციუმისთვის საკმაოდ ნაცნობი, მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები,  ნუთუ  არის ეს საკითხი, რო...
786 ვრცლად ნახვა