სამედიცინო პერსონალის მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა
ექიმებისა და ექთნებისთვის მინიმალური ხელფასის ზღვარი დაწესდება - ცვლილება ძალაში მიმდინარე წლის 1 იანვარს შევიდა და პირველ ეტაპზე მხოლოდ სტაციონარში მომუშავე ექიმებისა და ექთნებისთვის დაწესდება. რას გულისხმობს ცვლილება? საქართველოს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ექიმებისთვის მინიმალური...
885 ვრცლად ნახვა
ჰქონდა თუ არა რუსეთს სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება უკრაინაში ?
მშვიდობის შენარჩუნება, დღევანდელ მსოფლიოში კვლავ გამოწვევად რჩება. ამის ნათელი დასტურია რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებები. თუმცა, გარდა სამხედრო ძალისა თანამედროვე რეალობაში ომის წარმოება სხვადასხვა ტექნიკურ/მატერიალური საშუალებებითაც შესაძლებელია. კერძოდ, ასეთ საშუალებას წარმოადგენს ინფორმაცია, რ...
972 ვრცლად ნახვა
ინტერნეტ სამართალი და კიბერუსაფრთხოება
 თანამედროვე სამყაროში ინტერნეტ სამართალი სამართლის სხვა დარგებთან შედარებით საკმაოდ ახალი და ინოვაციური დარგია, რომლის დაბადების თარიღად მიიჩნევა XX საუკუნის ბოლო. ინტერნეტ სამართლის ჩამოყალიბებასა და მის შემდგომ განვითარებას საფუძველი დაუდო ინტერეტ ქსელის გამოჩენამ, რომლის შექმნაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ცერნის ბირ...
1815 ვრცლად ნახვა
მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში
  დემოკრატია ბერძნული სიტყვაა და ხალხის მმართველობას ნიშნავს.  დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი მსოფლიოში ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებს აქვთ და სწორედ დემოკრატია ეხმარება მათ ამ განვითარებაში. თუმცა უინსტონ ჩერჩილმა დემოკრატია ასე განმარტა, რომ ის არის ყველაზე ცუდი მმართველობის ფორმა,ხოლო ყველა დანარჩენი მასზე უარესია. დემოკრა...
1120 ვრცლად ნახვა
სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის მნიშვნელობა და მისი კონსტიტუციური რეგლამენტაცია საქართველოს კონსტიტუციების მიხედვით
  სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპია. სამართლებრივ სახელმწიფოში უმაღლეს სოციალურ ღირებულებად მიჩნეულია ადამიანი.  როგორც ავსტრიელი ფილოსოფოსი და იურისტი კელზენი ამბობს: „პირველი ეს არის საერთო საზოგადოებრივი ნება, რომელიც კანონებშია გამოხატული და მეორე ინ...
2760 ვრცლად ნახვა
დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი
საქართველოს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 171-ე მუხლი დაკავების ფორმალურ და მატერიალურ საფუძვლებს არეგულირებს. ამავე მუხლის პირველი ნაწილის მეორე წინადადების თანახმად „გამოძიების ადგილის მიხედვით სასამართლოს პროკურორის შუამდგომლობით, ზეპირი მოსმენის გარეშე გამოაქვს განჩინება პირის დაკავების თაობაზე. ეს განჩინება ...
1412 ვრცლად ნახვა
თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია
  თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია (განხილული უნდა იყოს 1921 წლის კონსტიტუციის მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის, მთლიანი კონტექსტი და მისი როლი თავისუფლებისთვის) საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიული მომენტებიდან ერთ-ერთი საუკეთესო და დასამახსოვრებელია პირველი კონსტიტუციის მიღების ფაქტი, რომელიც ერთგვარი გამოხატულება იყო...
1635 ვრცლად ნახვა
ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა
ცილისწამება უძველესი დროიდან აქტუალური თემაა, აღნიშნული დანაშაულის სუბიექტს  დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განსხვავებულად სჯიდნენ. ცილისწამებისთვის ადამიანები სიკვდილითაც დასჯილან. ისტორიულ კონტექსტს, კერძოდ დაშვებულ შეცდომებს თუ გავითვალისწინებთ, არამიზანშეწონილია სისხლისსამართლებრივი სანქციის, როგორც ბერკეტის მინიჭება ხელისუფლებისთვ...
3622 ვრცლად ნახვა
სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას
  თანამედროვე რეალობაში, საკონტიტუციო მართლმსაჯულების არსებობა დემოკრატიული სახელწიფოებისთვის უფრო და უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს, რაც აიხსნება იმით, რომ ის ეფექტური გზაა მთლიანი სასამართლო სისტემის სრულყოფისა და განვითარებისთვის. ამასთანავე, პრობლემურია ე. წ. ,,პოლიტიკური მართლმსაჯულებისა’’ და საკონსტიტუციო სასამ...
1346 ვრცლად ნახვა
ბლოგის პოპულარული სიახლეები