რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება?
ქირავნობის ცნება სამოქალაქო კოდექსის 531-ე მუხლის მიხედვით: ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა.   ქირავნობის ხელშეკრულების განმარტება ქირავნობის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...
857 ვრცლად ნახვა
მეგობარს ფულს რომ ასესხებ, გამორთმევა უხერხულიაო...
სახელშეკრულებო სამართალი აკაკისა და ელიზბარის ამბავი: - სამსახურიდან ახლადწამოსულ აკაკის ბოლო პერიოდში ფინანსურად ძალიან გაუჭირდა. ახალი სამსახურის მოძიებაც არ აღმოჩნდა მარტივი. ამასობაში, დაუგროვდა გადასახადები - ბავშვების სკოლის, მათი წრეების, კომუნალურების...   გადაწყვიტა თავისი მეგობრისთვის, ელიზბარისთვის დაერეკა და ...
1133 ვრცლად ნახვა
რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება?
სამიდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 941-ე მუხლის მიხედვით: პირი, რომელიც კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას (მარჩენალი), მოვალეა გადაუხადოს იგი სარჩოს მიმღებს (სარჩენს) მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. სამისდღეშიო სარჩო შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური სახით (ბინ...
1343 ვრცლად ნახვა
თურმე სიყვარულით შექმნილი ოჯახიც ინგრევა...
საოჯახო სამართალი ვიქტორიასა და კახას ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე ერთად ვართ უკვე რამდენიმე წელია. ოჯახი სიყვარულით შევქმენით. გაგიმხელთ, ის ჩემი პირველი სიყვარული იყო და ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთი. ქორწინების შემდეგაც ბედნიერად ვცხოვრობდით, მაგრამ...   სამწუხაროდ, ბოლო რამდენიმე თვეა ოჯახი თავზე ჩამომექცა. ამის ატანა უკ...
663 ვრცლად ნახვა
როცა ოცნებას აიხდენ, სახლს იყიდი და...
სანივთო სამართალი ვივიენისა და აკაკის ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე პენსიას ვიღებთ უკვე რამდენიმე წელია.  ჩვენი შვილები არაფერს გვაკლებენ, წამლებსაც ისინი გვყიდულობენ. ჩვენი პენსია, ფაქტობრივად, საერთოდ არ გვეხარჯება. ამიტომ გადავწყვიტეთ შეგროვება.   დიდი ხანია ოცნებად მაქვს პატარა ბინის ყიდვა... ხოდა, ამასწინათ,...
534 ვრცლად ნახვა
Quiz: მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ
რა უფლებებები და მოვალეობები აქვთ მშობლებს? ეცადე, ყველა კითხვას გასცე პასუხი: მართალია, რომ:   • შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ?   • მშობლებს არ აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება?   • შვილების აღზრდის ყველა საკითხი ერთ-ერთ მშობელს შეუძლია ცალმხრივად გადა...
554 ვრცლად ნახვა
რა არის ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება?
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 607-ე მუხლის მიხედვით: ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება გრძელვადიანი ვალდებულებითი ურთიერთობაა, რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ, საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, გასაღებასა და მომსახურებათა განხორციელ...
573 ვრცლად ნახვა
შრომა აკეთილშობილებს ადამიანს, თუ პირიქით?
შრომითი უფლებები ერთი დასაქმებულის ისტორია: - დღესაც 10 საათზე ძლივს გამოვედი სამსახურიდან. ეს რომ მცოდნოდა, საერთოდ არ დავთანხმდებოდი ამ პირობებს. გასაუბრებაზე მითხრეს, სამუშაო გრაფიკი 09:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე იქნებოდა. რავიცი, ჩვეულებრივი გრაფიკია, ყველა ასე მუშაობს. მეც ასე ვიყავი პირველი რამდენიმე კვირა, მაგრამ...   ...
700 ვრცლად ნახვა
რა არის თავდებობის ხელშეკრულება?
თავდებობის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 891-ე მუხლის მიხედვით: თავდებობის ხელშეკრულებით თავდები კისრულობს ვალდებულებას, თავდებად დაუდგეს კრედიტორის წინაშე მესამე პირს ამ უკანასკნელის ვალდებულების შესასრულებლად. ამასთან, თავდებობა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე სამომავლო და პირობითი ვალდებულებებისათვის. თავდებ...
550 ვრცლად ნახვა