რა უფლებებით სარგებლობს დაზარალებული
ვინ არის დაზარალებული? დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ფიზიკური, ემოციური, ქონებრივი ზიანი ან ეკონომიკური ზარალი.მაგალითად კანადაში თუ დაზარალებული გარდაიცვალა ან თავისი სახელით მოქმედება არ შეუძლია, მისი სახელით მოქმედების უფლება აქვს დაზარალებულის მეუღლეს; ახლო ნათესავს; მეურვეობის მქონე პირს. საქართველოს...
527 სრულად
სისხლის სამართლის საქმის  წარმოებისას გასაჩივრების წესი და ვადები
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, გაუქმების ან შეცვლის შესახებ განჩინება ერთჯერადად შეიძლება გაასაჩივროს ბრალდებულმა, მისმა ადვოკატმა, პროკურორმა მისი გამოტანიდან 48 საათის განმავლობაში. აქ საინტერესო საკითხია მოსამართლის მერ ამ განჩინების ჩაბარების დრო იურისტებისთვის, რადგან ხშირად ძალიან ცოტა დრო რჩება მხარეს გასაჩივრებისთვის. ეს ...
316 სრულად
გაიგეთ მეტი ჯარიმის შესახებ
ჯარიმა ფულადი გადასახდელია, რომელიც შეიძლება დაენიშნოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. მოქალაქე შეიძლება დაჯარიმდეს როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლებრივი წესით (სასამართლოს მიერ). სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს ჯარიმის სხვადასხვა ოდენობა იგი განსაზღვრულია ქვეყნის კანონდებლობით. კემბრიჯის იურიდიული ლექსიკონის მიხედვით ჯარიმა უნდა და...
530 სრულად
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის
როგორ ხდება იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის? სანამ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემაზე ვისაუბრებთ, განვმარტოთ, რა არის თავად იპოთეკა: ეს არის კრედიტორის (გამსესხებლის) მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება. იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდება ვალდებულება დროულად და ჯეროვნად, კრედიტორს შეუძლია იპოთეკით დატვი...
311 სრულად
სამისდღეშიო რჩენა
რა არის სამისდღეშიო რჩენა? სამიდსღეშიო რჩენა იურისტებისთვის კარგად ცნობილი ხელშეკრულებაა, თუმცა ბევრისთვის გაუგებარია, რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება. სამისდღეშიო რჩენა გათვალისწინებულია სამოქალაქო კოდექსით, პირი რომელიც ამ ხელშეკრულებით კისრულობს სამისდღეშიო რჩენის ვალდებულებას, მოვალეა, უხადოს სარჩოს მიმღებს მთელი სიცოცხლის...
340 სრულად
ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ
ერთ დღეს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტი შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­გა­ნი გახ­დეს, თუ კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მო­თხოვ­ნებს ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ. ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს სა­ბო­ლოო ვერ&s...
1413 სრულად
რა იწვევს დანაშაულის რომანტიზებას?
„ვუდგებით თავდებში ლევან ზურაბაშვილს“ - რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ემ-ბი-სი-ს შენობაში შეჭრილი ლევან ზურაბაშვილის განთავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია გავრცელდა. იდეის ავტორს მიაჩნია, რომ „ლევან ზურაბაშვილი არის ის ადამიანი რომელმაც აიყვანა მძევლები და მოითხოვა ის, რასაც უნდა აკეთებ...
846 სრულად
სექსუალური შევიწროება - რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი უფლებების დასაცავად?
„საქართველოში სექსუალური შევიწროება 5-დან 1 ქალს ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც  განუცდია“. სექსუალური შევიწროება - მწვავე და ამავდროულად ფარული პრობლემა, რომელის არსებობის შესახებ თითქოს ყველამ იცის, თუმცა მასთან საბრძოლველად ძალიან ცოტა რამ თუ კეთდება. სექსუალური შევიწროვების შესახებ საქართველოსში ფარ...
817 სრულად
რა ბედი ელის ფინანსურ ვალდებულებებს კომპანიის ლიკვიდაციის დროს – ადვოკატი ანა გორდეზიანი
კოვიდ 19–ით გამოწვეულმა პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზიანა ადამიანების ჯანმრთელობა და მათი ცხოვრების ხარისხი, თუმცა მეორე მხრივ არანაკლებ ნეგატიური გავლენა იქონია ეკონომიკასა და ბიზნესზე. თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე ერთი ჩავლითაც კარგად ჩანს, თუ რამდენი მაღაზია თუ სხვადასხვა სახის დაწესებულება დაიკეტა უკანასკნელ პერიოდში. სამწუხარო...
565 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“