რა არის ქონება? მოძრავი და უძრავი ნივთი?
ქონების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 147-ე მუხლის მუხლის მიხედვით: ქონება არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ ნორმებს.   ქონები...
1458 ვრცლად ნახვა
"სიყვარული თუ გაქრება, მზე იტირებს და..."
საოჯახო სამართალი ლევანისა და ლილიანას ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე, ლილიანა უკვე რამდენიმე წელია ქორწინებაში ვიმყოფებით. თავიდან ყველაფერი ძალიან კარგად იყო, თუმცა ჩვენი პროფესიებიდან გამომდინარე, ერთმანეთის მიმართ საკმარის ყურადღებას ვეღარ ვიჩენდით და ურთიერთობა დაგვეძაბა.   პროფესიით ექიმი ვარ, კერძოდ, ქირურგი და ალბათ...
1629 ვრცლად ნახვა
რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება?
ქირავნობის ცნება სამოქალაქო კოდექსის 531-ე მუხლის მიხედვით: ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა.   ქირავნობის ხელშეკრულების განმარტება ქირავნობის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...
1990 ვრცლად ნახვა
მეგობარს ფულს რომ ასესხებ, გამორთმევა უხერხულიაო...
სახელშეკრულებო სამართალი აკაკისა და ელიზბარის ამბავი: - სამსახურიდან ახლადწამოსულ აკაკის ბოლო პერიოდში ფინანსურად ძალიან გაუჭირდა. ახალი სამსახურის მოძიებაც არ აღმოჩნდა მარტივი. ამასობაში, დაუგროვდა გადასახადები - ბავშვების სკოლის, მათი წრეების, კომუნალურების...   გადაწყვიტა თავისი მეგობრისთვის, ელიზბარისთვის დაერეკა და ...
1655 ვრცლად ნახვა
რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება?
სამიდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 941-ე მუხლის მიხედვით: პირი, რომელიც კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას (მარჩენალი), მოვალეა გადაუხადოს იგი სარჩოს მიმღებს (სარჩენს) მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. სამისდღეშიო სარჩო შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური სახით (ბინ...
1946 ვრცლად ნახვა
თურმე სიყვარულით შექმნილი ოჯახიც ინგრევა...
საოჯახო სამართალი ვიქტორიასა და კახას ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე ერთად ვართ უკვე რამდენიმე წელია. ოჯახი სიყვარულით შევქმენით. გაგიმხელთ, ის ჩემი პირველი სიყვარული იყო და ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთი. ქორწინების შემდეგაც ბედნიერად ვცხოვრობდით, მაგრამ...   სამწუხაროდ, ბოლო რამდენიმე თვეა ოჯახი თავზე ჩამომექცა. ამის ატანა უკ...
1334 ვრცლად ნახვა
როცა ოცნებას აიხდენ, სახლს იყიდი და...
სანივთო სამართალი ვივიენისა და აკაკის ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე პენსიას ვიღებთ უკვე რამდენიმე წელია.  ჩვენი შვილები არაფერს გვაკლებენ, წამლებსაც ისინი გვყიდულობენ. ჩვენი პენსია, ფაქტობრივად, საერთოდ არ გვეხარჯება. ამიტომ გადავწყვიტეთ შეგროვება.   დიდი ხანია ოცნებად მაქვს პატარა ბინის ყიდვა... ხოდა, ამასწინათ,...
836 ვრცლად ნახვა
Quiz: მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ
რა უფლებებები და მოვალეობები აქვთ მშობლებს? ეცადე, ყველა კითხვას გასცე პასუხი: მართალია, რომ:   • შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ?   • მშობლებს არ აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება?   • შვილების აღზრდის ყველა საკითხი ერთ-ერთ მშობელს შეუძლია ცალმხრივად გადა...
926 ვრცლად ნახვა
რა არის ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება?
ფრენშაიზინგის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 607-ე მუხლის მიხედვით: ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება გრძელვადიანი ვალდებულებითი ურთიერთობაა, რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ, საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, გასაღებასა და მომსახურებათა განხორციელ...
967 ვრცლად ნახვა