ქრისტიანული მორალი ქართულ სამართალში
 კაცობრიობა წარმოშობის დღიდანვე იდგა გარკვეულ კანონზომიერებებზე. დაარსების მომენტიდან დღემდე, კანონზომიერებათა ლავირება არ მომხდარა. პირველი ადამიანი, ისევე როგორც უკანასკნელი, ამ სამყაროში ყოველთვის იყო, არის  და იქნება ძიებაში. საძიებო ობიექტი კი ჭეშმარიტი ცხოვრების არსის მიგნება, მისი გაგება,  შემეცნება და გათავისება გა...
1479 სრულად
ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობა სისხლისსამართლებრივ ჭრილში
ინფორმაცია მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ფასობს. მასზე არსებობს კოლოსალური მოთხოვნილება, რადგან ინფორმაცია და მისი გაცვლა არის საწყისი ყველა ადამიანური ურთიერთობისა. მაგრამ მსოფლიოში არსებულ ინფორმაციებს სჭირდება თავმოყრა და იმ სახით მიწოდება საზოგადოებამდე, რომ მათთვის მარტივად გასაგები იყოს. ჟურნალისტია ის, ვინც ინფორმაციების კორიანტელშ...
1547 სრულად
ცილისწამება სიტყვის თავისუფლების ეგიდით
  ვინ იყო პასკვინო? იმ დროს როდესაც ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის, ეპიტამიის, მისატევებლად რომის პაპები ინდულგენციებს გასცემდნენ, რომში გამოჩნდა ყმაწვილი სახელად პასკვინო. პასკვინო მასხრად იგდებდა პაპებს, სატირული ხუმრობებით არცხვენდა მათ და რეპუტაციას ულახავდა. პასკვინომ თავისი გონებამახვილობით სახელი გაითქვა რომში, მას არა...
1932 სრულად
ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნების შედარება
აღნიშნული სამართლებრივი სტატიის განსახილველი თემა  კლასიკურ ხელშეკრულებებს შეეხება, კერძოდ, ქირავნობასა და იჯარას.  ამ ორი ტიპის ხელშეკრულებას ხშირად ვაწყდებით სამართლებრივ ურთიერთობებში. მათი ერთმანეთისაგან გამიჯვნა კი არც ისე იოლია. თავდაპირველად განვიხილოთ თითოეული მათგანის სამართლებრივი ბუნება ცალ-ცალკე.   ...
1119 სრულად
21-ე საუკუნის სენი -  ფემიციდი
გენდერული ნიშნით მკვლელობა საკმაოდ გავრცელებული და შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემაა, რომელიც არამხოლოდ ლოკალურ ,   არამედ ფართო მასშტაბებს მოიცავს, რომლის მსხვერპლიც თავისუფლად შეიძლება იყოს, როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი. გენდერული ნიშნით მკვლელობა წარმოადგენს ადამიანის მკვლელობას მხოლოდ და მხოლოდ მისი გენდერული...
1372 სრულად
ღირსება
 ღირსება ადამიანის ბუნებასთან აქცესორულადაა დაკავშირებული, იგი არსებობს მხოლოდ მასთან ერთად და არ შეიძლება გადაეცეს სხვას, რადგანაც ამგვარი მოცემულობა თავიდანვე არის განსაზღვრული და ჩვენ მას ვერ შევცვლით. ღირსების საკითხი მაშინ იძენს მნიშვნელობას, როცა ეს უკანასკნელი ილახება. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება კი სწ...
13631 სრულად
 იძულებით ქორწინება
  დღევანდელ რეალობაში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არასრულწლოვანთა ქორწინება,  პროცენტული მაჩვენებლით არ ჩამოუვარდება გასული საუკუნის მონაცემებს. მიუხედავად იმისა რომ დღევანდელი განვითარებისა და განათლების დონე, შედარებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო გასულ წლებში, არასრულწლოვანთა და იძულებით დაქორწინებულ პირთა რაოდენობა მნიშვნე...
1632 სრულად
ევთანაზია - თავისუფლების ავტონომიასა და სიცოცხლის უფლებას შორის ჭიდილი
  ევთანაზია დღევანდელი სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საკამათოდ განსახილველი საკითხია.  ესაა თემა, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს იურიდული, სამედიცინო, ფილოსოფიური თუ რელიგიური ხასიათის ასპექტებს და მოითხოვს  საკითხის კონსოლიდირებულად შეფასებას. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თუ რას გულისხმობს თავა...
1608 სრულად
„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და ძირითადი პრინციპები“
   სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების პროცესში განასხვავებენ ორ ძირითად მიმართულებას, საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სახით.   ოპერატიულ საქმიანობას კოლოსალურად დიდი ადგილი უკავია საგამოძიებო პროცესში.  ოპერატიული საქმიანობის ჩართულობა  მტკიცებულებათა შეგროვების...
1036 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები