ოჯახური ძალადობა
ვაქვეყნებთსაქართველოსსაზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების,მაგდა შეყელაძისდააზა მეძმარიაშვილის მიერწარმოდგენილ ნაშრომს ოჯახური ძალადობის თემაზე,რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ოჯახურიძალადობისზოგადიმიმოხილვა; საქართველოდაოჯახშიძალადობა; მარეგულირებელიკანონმდებლობა; ოჯახშიძაალდო ...
889 სრულად
საქართველოს მოქალაქეობა
დღევანდელ თემაში მინდა გესაუბროთ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ. სად და როგორ შეიძლება მისი მოპოვება, რომელი სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციას მოეკუთვნება აღნიშნული სფერო და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ სპეციფიკურ საკითხებზე. საქართველოს მოქალაქეობა ნიშნავს პირის პოლიტიკურ სამართლებრივ კავშირს საქართველოს სახელმწიფოსთან, რაც გამო ...
641 სრულად
ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
ვაქვეყნებთ სამართლის დოქტორის, სრული პროფესორის, ქალბატონ თამარ ჯულუხაძის მიერ მოწოდებულ თემას: „ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა.“ ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს >>>>ტრეფიკინგი ...
772 სრულად
ნარკომანიის შესახებ…
ნარკომანია(ბერძნ.νάρκη/narkē/— „ძილი“, „გაშტერება“ დაμᾰνία/mania/— „სიგიჟე“, „ლტოლვა“, „მიდრეკილება“)— ქრონიკული დაავადების ბოლო სტადიაა, რომელიც კონკრეტული ნივთიერებების (ნარკოტიკების) მოხმარებითაა გამოწვეული. იგი ხასიათდება ფაზური მიმდინ ...
1422 სრულად
სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში
ვაქვეყნებთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის, მაგდა შეყელაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს თემაზე: “სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში” ნაშრომი მოიცავს სასჯელის მიზნების და სახეების აღწერას და მათი სპეციფიკის განხილვას ორ უძ ...
1006 სრულად
სუროგატი დედა ქართული სამართალის ჭრილში
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სუროგაციის მეთოდით სარგებლობა შეუძლია წყვილს(“ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 143-ე მუხლი). სუროგატი დედა, ეს არის ქალი, რომლის საშვილოსნოშიც ათავსებენ წყვილის განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს. ანუ სუროგატი დედა ბილოგიურად და გენეტიკურად არ არის დაკავშირებული ბავშვთან.მას მხოლოდ ორსულ ...
794 სრულად
არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხს. აღნიშნული რეგულირდება „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, კონსტიტუციისა და სხვა ნორმატიული აქტებით. აღნიშნული კან ...
1461 სრულად
საქართველოს კანონმდებლობა აივ ინფექციის/ შიდსის შესახებ
შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომიარის დაავადება, რომელიც ვითარდებააივ-ინფექციის (ინგ.Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS) ფონზე და ხასიათდება CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის კლებით, მრავალი ოპორტუნისტული ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებით. არსებითად არისაივ-ინფექციის ბოლო სტადია. შიდსი რეგისტრირებულია მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტის 20 ...
1241 სრულად
2012 წლის პირველი მარტიდან საქართველოში სამედიცინო მედიაციის სამსახური ამოქმედდა
2012წლის 01მარტიდან „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილიცვლილებების მიხედვით, საქართველოში სამედიცინი მედიაციის სამსახური ამოქმედდა. სამედიცინო მედიაციის სამსახური წარმოადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენტურ სამსახურთან არსებული დავების განმხილველი ორგანოს, რომლის ფ ...
650 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ