კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებ
საქართველომ მსოფლიო ცივილიზებულ სამყაროში აღიდგინა ისტორიული ადგილი როგორც დამოუკიდებელმა და დემოკრატიულმა სახელმწიფომ. საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია წარმოადგენს სამოციქულო საყდარს და მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის განუყოფელ ნაწილს. იგი მე-5 საუკუნიდან ავტოკეფალურია და მისი სასულიერო-ადმინისტრაციული ცენტრი და კათედრაა მცხ ...
830 სრულად
საადვოკატო ბიურომ “OK&CG” Facebook-ზე ღია ჯგუფი შექმნა
იმის გათვალისწინებით, რომ საადვოკატო ბიურო “OK& CG”-ს facebook-ის გვერდზე ჰყავს 5000 მეგობარი. სოციალური ქსელის პოლიტიკიდან გამომდინარე, საადვოკატო ბიურო ვეღარ ახერხებს თავის გვერდზე მეგობრების დამატებას, შესაბამისად, ბიურომ შექმნა ღია ჯგუფი, შემდეგი სახელწოდებით –www.myadvokat.ge, მათთვის ვინც ვერ მოახერხა ბიუროს გვერდ ...
596 სრულად
პენიტენციურ სისტემაში ახალი აფთიაქები გაიხსნა
გეგუთის, ქუთაისის და ბათუმის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, 20 დეკემბერს, ლიცენზირებული აფთიაქები ამოქმედდა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სტანდარტების შესაბამისი აფთიაქი ნებისმიერი ბრალდებულისა თუ მსჯავრდებულის, საჭიროებებიდან გამომდინარე, მედიკამენტებით უსასყიდლო მომარაგებას უზრუნველყოფს. სასჯელაღსრულების სისტემის ჯანდაცვის სისტემის ...
553 სრულად
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობის დიზაინზე გამოცხადებული კონკურსი დასრულდა
12 დეკემბერს, მთავრობის კანცელარიის სხდომათა დარბაზში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის დიზაინის პრეზენტაცია გაიმართა…დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა, მირზა (პაპუნა) დავითაიამ და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, გიორგი ვაშაძემ კონკურსში გამარჯვებული ესკიზი წარმოადგინეს და ...
552 სრულად
ნოტარიატის ელექტრონულ სერვისებს სიახლე შეემატა
ნოტარიატის ელექტრონულ სერვისებს კიდევ ერთი სიახლე შეემატა. მოქალაქე სანოტარო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელ საბუთს გამარტივებული ფორმით, დაჩქარებულად მიიღებს… ელექტრონული პროგრამა ნოტარიუსის მიერ სანოტარო აქტის ელექტრონულ რეესტრში დარეგისტრირებისთანავე ავტომატურად ადგენს და ბეჭდავს სანოტარო მომსახურების საზღაურის გადახ ...
545 სრულად
მერიის პროექტის “დასაქმდი და დაასაქმეს” მონაწილე ნიკა გოგოლაძეს საადვოკატო ბიურო “OK&CG” დაეხმარა
მერიის პროექტის “დასაქმდი და დაასაქმეს“ ერთ-ერთი გადაცემის სატელევიზიო ეთერში გასვლის შემდეგ, საადვოკატო ბიურომ OK & CG გადაწყვიტა დაკავშირებოდა პროექტის მონაწილე ნიკა გოგოლაძეს. მონაწილე ნიკა გოგოლაძე დაფინანსებას ითხოვდა ოფისის დასაქირავებლად და ასევე სხვა ხარჯებისთვის. მისი პროექტი არ დაფინანსდა, თუმცა, საკმაოდ კარგი რეკლ ...
610 სრულად
პროექტი Law Event
საადვოკატო ბიურომ ,,ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ ( Law office OK&CG) მონაწილეობა მიიღო ,,ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია“ ELSA -ს მიერ განხორციელებულ პროექტში Law Event… პროექტი მიზნად ისახავს სტუდენტების თეორიული ცოდნის გაღრმავებასა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. აღნიშნულ პროეტში მონაწილეთა შე ...
595 სრულად
ვინ არის ლტოლვილი?
ლტოლვილი ეს არის პირი…რომელიც მოექცა ძალადობის, დევნის ქვეშ ან რომელსაც საფუძვლიანად ეშინია გახდეს რასობრივი თუ ეროვნული მიკუთვნებულობის, მრწამსის, ენის, კარკვეული სოციალური ჯგუფისა თუ პოლიტიკური მრწამსის ნიშნით დევნის ობიექტი და იძულებულია დატოვოს თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და აღმოჩნდა ან განზრახული აქვს აღმოჩნდეს, რომელიმე სახ ...
3353 სრულად
ალიბი
ალიბი ეს არის, ბრალდებულის ყოფნა სხვა ადგილას დანაშაულის ჩადენის მომენტში. ალიბი წარმოადგენს დანაშაულის ჩადენაში პირის არმონაწილეობის ერთ-ერთ მტკიცებულებას. ბრალდებულის მითითება ალიბზე მისი უფლება და არა ვალდებულება.ალიბი კრიმინალისტიკაში ეჭვის უარსაყოფად არსებითი მტკიცებულებაა, რომელიც ამტკიცებს რომ ბრალდებული დანაშაულის ჩადენის დროს იმყოფ ...
1734 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ