დამისამართების პროექტი 2012 წელს დასრულდება
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, დამისამართების პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ სოსო წიქარიშვილმა და სამოქალაქო რეესტრის მოსახლეობის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსმა მამუკა სამხარაძემ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს… საჯარო და სამოქალაქო რეესტრები თითქმის ერ ...
603 სრულად
განქორწინების მოწმობის წარდგენა საჭირო აღარ არის
სამოქალაქო კოდექსში შესულია ცვლილება, რომლის თანახმადაც, ხელმეორედ ქორწინების რეგისტრაციის დროს პირს განქორწინების მოწმობის წარდგენა აღარ მოუწევს. დღემდე არსებული ნორმით, ხელმეორედ ქორწინების შემთხვევაში პირი ვალდებული იყო ქორწინების რეგისტრაციისას წარედგინა მოწმობა წინა ქორწინების შეწყვეტის შესახებ. ...
589 სრულად
პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთზე შაუმდგომლობების დაყენების ვადები შეიცვალა
პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთზე შაუმდგომლობების დაყენების ვადები შეიცვალა. აღნიშნულ საკითხთან და კავშირებით საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძენ ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა. „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მ ...
472 სრულად
საჯარო რეესტრის ონლაინ მომსახურების საფასური შემცირდა
2012 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მთავრობის დადგენილება…რომლითაც განისაზღვრა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების საფასურის ახალი განაკვეთები, გადახდის წესი და მომსახურების ვადები. დადგენილების თანახმად საჯარო რეესტრის ამონაწერის მომზადება ელექტრონულად, ინტერნეტის საშუალებით, 15 ლარის ნაცვლად, 10 ლარი გახდა, ხოლო ამონაწერ ...
608 სრულად
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის მემორანდუმი გაფო
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2012 წლიდან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადადიან…მემორანდუმი ორ უწყებას შორის ჯანდაცვის სამინისტროში გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სამოქალაქო რეესტრის თავმჯდომარემ, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ვაშაძემ და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაც ...
596 სრულად
იმპორტი და მასთან დაკავშირებული პროცედურები
იმპორტი გულისხმობს საზღვარგარეთიდან საქონლის, ტექნოლოგიის და კაპიტალის შემოტანა ქვეყანა იმპორტიორის ბაზარზე მისი რეალიზაციისთვის.სახელმწიფოები ხშირად იყენებენ იმპორტირებული საქონლის საბჭო ან სატარიფო დაბეგვრას. გადასახდელი თანხა შეიძლება იყოს ფიქსირებული ან წარმოადგენდეს საქონლის ღირებულების პროცენტს. ამგვარი ღონისძიებები წარმოადგენს ძირითა ...
671 სრულად
ყველაზე  კურიოზული დანაშაულები
ხუმრობა თუ რეალობა?! სასამართლო პრაქტიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გთავაზობთ მსოფლიოში მომხდარ ყველაზე კურიოზულ დანაშაულებს. ორი შეიარაღებული პიროვნება შეიჭრა მუსიკალურ მაღაზიაში. იარაღის აქეთ იქით ქნევით ერთ-ერთმა დაიყვირა: “არავინ გაინძრეს, თორე ვესვრი!” როცა მისი მეგობარი სალარო კასისკენ დაიძრა მან თავისი სიტყვა შეასრულა და ...
587 სრულად
საქართველო მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციას მიუერთდა
2011 წლის 26 დეკემბერს,მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციასთან საქართველოს მიერთების საკითხთან დაკავშირებით, კონფერენცია გაიმართა. „საქართველო, მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციის რატიფიკაციით, სრულად იღებს იმ ვალდებულებებს, რასაც აღნიშნული დოკუმენტი სახელმწიფოს აკისრებს მოქალაქეობის ...
643 სრულად
ვანდალიზმი
ვანდალიზმი ეს არის საზოგადოებრივად საშიში, მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც გამოიხატება შენობებისა და ნაგებობების დამახინჯებასა და წაბილწვაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა თუ საზოგადოებრივ ადგილებში ქონების დაზიანებში. ვანდალიზმს შეიძლება განვაკუთვნოთ: უხამსი გამოსახულებებისა და წარწერების შესრულება, ამორალური შინაარსის პლაკატების, რეპროდუქც ...
3217 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ