იმპორტი და მასთან დაკავშირებული პროცედურები
იმპორტი გულისხმობს საზღვარგარეთიდან საქონლის, ტექნოლოგიის და კაპიტალის შემოტანა ქვეყანა იმპორტიორის ბაზარზე მისი რეალიზაციისთვის.სახელმწიფოები ხშირად იყენებენ იმპორტირებული საქონლის საბჭო ან სატარიფო დაბეგვრას. გადასახდელი თანხა შეიძლება იყოს ფიქსირებული ან წარმოადგენდეს საქონლის ღირებულების პროცენტს. ამგვარი ღონისძიებები წარმოადგენს ძირითა ...
634 სრულად
ყველაზე  კურიოზული დანაშაულები
ხუმრობა თუ რეალობა?! სასამართლო პრაქტიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გთავაზობთ მსოფლიოში მომხდარ ყველაზე კურიოზულ დანაშაულებს. ორი შეიარაღებული პიროვნება შეიჭრა მუსიკალურ მაღაზიაში. იარაღის აქეთ იქით ქნევით ერთ-ერთმა დაიყვირა: “არავინ გაინძრეს, თორე ვესვრი!” როცა მისი მეგობარი სალარო კასისკენ დაიძრა მან თავისი სიტყვა შეასრულა და ...
567 სრულად
საქართველო მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციას მიუერთდა
2011 წლის 26 დეკემბერს,მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციასთან საქართველოს მიერთების საკითხთან დაკავშირებით, კონფერენცია გაიმართა. „საქართველო, მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენციის რატიფიკაციით, სრულად იღებს იმ ვალდებულებებს, რასაც აღნიშნული დოკუმენტი სახელმწიფოს აკისრებს მოქალაქეობის ...
628 სრულად
ვანდალიზმი
ვანდალიზმი ეს არის საზოგადოებრივად საშიში, მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც გამოიხატება შენობებისა და ნაგებობების დამახინჯებასა და წაბილწვაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა თუ საზოგადოებრივ ადგილებში ქონების დაზიანებში. ვანდალიზმს შეიძლება განვაკუთვნოთ: უხამსი გამოსახულებებისა და წარწერების შესრულება, ამორალური შინაარსის პლაკატების, რეპროდუქც ...
2887 სრულად
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში პირის მიცემა 50 ათასი ლარის დამალვის შემთხვევაში მოხდება
სისხლის სამართლის კოდექსში 23 დეკემბერს, მეორე მოსმენით ცვლილებები შევიდა…ცვლილებების მიხედვით, პირი, რომელიც სახელმწიფოს გადასახადს დაუმალავს, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 50 ათასი ლარის დამალვის შემთხვევაში მიეცემა. აქამდე მოქმედი კანონმდებლობით, მეწარმეზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრებოდა 25 ათასი ლარის დამალვის შემთხვევაში. ...
570 სრულად
ახალი წლის დღესასწაულის ტრადიციები საქართველოში
ახალი წლის თარიღს საქართველოში ხშირად ცვლიდნენ. მეშვიდე საუკუნემდე ახალ წელს აგვისტოში აღნიშნავდნენ, მეშვიდე საუკუნიდან მეცხრე საუკუნის დამდეგამდე – სექტემბერში, შემდგომ კი ახალი წელი მარტში გადაიტანეს…ტრადიციების მიმდევარი ადამიანები ღამის 12 საათს საკუთარ ჭერქვეშ, საკუთარი ოჯახის წევრებთან ხვდებიან, რის შემდეგაც წინასწარ შეთანხმე ...
939 სრულად
როგორ აღნიშნავენ ახალ წელს სხვადასხვა ქვეყნებში
ახალი წლის აღნიშვნა ბევრ ადამიანს მარადიულ ტრადიციად მიაჩნია, უმეტესობა ფიქრობს, რომ მას აღნიშნავდნენ ყოველთვის, მაგრამ ეს ასე არ არის…ამ დღესასწაულის ისტორია 25 საუკუნეს ითვლის. მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით ახალი წლის აღნიშვნის ჩვეულება პირველად მესოპოტამიაში (შუამდინარეთი), შუმერების უძველეს ცივილიზაციაში წარმოიშვა. ძველ ეგვიპტეში ...
1270 სრულად
საქართველოში განქორწინების სტატისტიკა და კვლევა
ოფიციალურიმონაცემებით,საქართველოშიგანქორწინებებისრიცხვი ბოლოათიწლის განმავლობაშიდაახლოებითორჯერგაიზარდა. წინა, 2009წლის31დეკემბრისსტატისტიკურიმონაცემით,საქართველოში 4030განქორწინებისფაქტიდაფიქსირდა. 2000წელსესრიცხვი1854–სშეადგენდა. 2000წლისმოსახლეობისრაოდენობისგათვალისწინებით,ყოველ1000 კაცზე საქართველოში0.4განქორწინებაფიქსირდებოდა. 2009 ...
767 სრულად
უცნაური მიზეზები განქორწინებისთვის
განქორწინება წარმოადგენს ქორწინების საბოლოო გაუქმებას, რომელიც აძლევს მხარეებს განმეორებით ქორწინების საშუალებას ქვეყნის კანონებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად. ახლა კი გთავაზობთ, რამოდენიმე უცნაურ მიზეზს განქორწინებისთვის: 1. ტაივანის სასამართლომ ქალს განქორწინება მისცა, რადგან ქალმა უარი განაცხადა მისი ქმრის კატასთან ერთად ძილზე. კ ...
608 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ