ნაშრომი თემაზე: “გირავნობა”
ვაქვეყნებთ პრაქტიკოსი იურისტის,ნატო ნადირაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს, თემაზე: “გირავნობა როგორცმოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით” ნაშრომის სანახავად მიყევით ბმულს>>>გირავნობა ...
1562 სრულად
ოჯახური ძალადობა
ვაქვეყნებთსაქართველოსსაზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების,მაგდა შეყელაძისდააზა მეძმარიაშვილის მიერწარმოდგენილ ნაშრომს ოჯახური ძალადობის თემაზე,რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ოჯახურიძალადობისზოგადიმიმოხილვა; საქართველოდაოჯახშიძალადობა; მარეგულირებელიკანონმდებლობა; ოჯახშიძაალდო ...
770 სრულად
საქართველოს მოქალაქეობა
დღევანდელ თემაში მინდა გესაუბროთ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ. სად და როგორ შეიძლება მისი მოპოვება, რომელი სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციას მოეკუთვნება აღნიშნული სფერო და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ სპეციფიკურ საკითხებზე. საქართველოს მოქალაქეობა ნიშნავს პირის პოლიტიკურ სამართლებრივ კავშირს საქართველოს სახელმწიფოსთან, რაც გამო ...
633 სრულად
ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
ვაქვეყნებთ სამართლის დოქტორის, სრული პროფესორის, ქალბატონ თამარ ჯულუხაძის მიერ მოწოდებულ თემას: „ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა.“ ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს >>>>ტრეფიკინგი ...
747 სრულად
ნარკომანიის შესახებ…
ნარკომანია(ბერძნ.νάρκη/narkē/— „ძილი“, „გაშტერება“ დაμᾰνία/mania/— „სიგიჟე“, „ლტოლვა“, „მიდრეკილება“)— ქრონიკული დაავადების ბოლო სტადიაა, რომელიც კონკრეტული ნივთიერებების (ნარკოტიკების) მოხმარებითაა გამოწვეული. იგი ხასიათდება ფაზური მიმდინ ...
1377 სრულად
სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში
ვაქვეყნებთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის, მაგდა შეყელაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს თემაზე: “სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში” ნაშრომი მოიცავს სასჯელის მიზნების და სახეების აღწერას და მათი სპეციფიკის განხილვას ორ უძ ...
982 სრულად
სუროგატი დედა ქართული სამართალის ჭრილში
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სუროგაციის მეთოდით სარგებლობა შეუძლია წყვილს(“ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 143-ე მუხლი). სუროგატი დედა, ეს არის ქალი, რომლის საშვილოსნოშიც ათავსებენ წყვილის განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს. ანუ სუროგატი დედა ბილოგიურად და გენეტიკურად არ არის დაკავშირებული ბავშვთან.მას მხოლოდ ორსულ ...
759 სრულად
არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხს. აღნიშნული რეგულირდება „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, კონსტიტუციისა და სხვა ნორმატიული აქტებით. აღნიშნული კან ...
1383 სრულად
საქართველოს კანონმდებლობა აივ ინფექციის/ შიდსის შესახებ
შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომიარის დაავადება, რომელიც ვითარდებააივ-ინფექციის (ინგ.Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS) ფონზე და ხასიათდება CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის კლებით, მრავალი ოპორტუნისტული ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებით. არსებითად არისაივ-ინფექციის ბოლო სტადია. შიდსი რეგისტრირებულია მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტის 20 ...
1194 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ