დაზღვევის შინაარსის შესახებ
დღევანდელ სტატიაში მინდა გესაუბროთ სამოქალაქო სამართლის ერთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან საკითხზე, დაზღვევის ინსტიტუტზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, დაზღვევის ხელშეკრულება ორმხრივი, სასყიდლიანი, რეალური ხელშეკრულებაა. ამ ხელშეკრულების მხარეებია ერთის მხრივ,დამზღვევი და მეორეს მხრივ, მზღვეველი. კლიენტსა (დამზღვევი) და სადაზღვევო საზო ...
1076 სრულად
კიბერდანაშაული და საქართველო
ვაქვეყნებთსაქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის – მაგდა შეყელაძის მოწოდებულ სტატიას კიბერდანაშაულის თემაზე.ნაშრომში განხილულიადანაშაულის აქტუალობა, მასთან ბრძოლოს სირთულე და შემუშავებული მექანიზმები, კომპიუტერული დანაშაულის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, კანონმდებლობაში შესული ...
677 სრულად
საქორწინო კონტრაქტი
ზოგადადკანონმდებლობაშექმნილიასამართლებრივიურთიერთობისმოგვარების საფუძვლით, თუმცა არსებობს საკითხები,რასაცკანონივერდაარეგულირებს, მაგალითად ადამიანის გრძნობები…. ალბათ აღნიშნული მსჯელობარამდენიმე ათეული წლის წინ ლოგიკური იქნებოდა,თუმცადღესდღეობით “გრძნობების”ნაწილიმაინცსამართლებრივიკუთხით “რეგულირებული”გახდა.მინდა ...
2398 სრულად
ნაშრომი თემაზე: “გირავნობა”
ვაქვეყნებთ პრაქტიკოსი იურისტის,ნატო ნადირაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს, თემაზე: “გირავნობა როგორცმოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით” ნაშრომის სანახავად მიყევით ბმულს>>>გირავნობა ...
1250 სრულად
ოჯახური ძალადობა
ვაქვეყნებთსაქართველოსსაზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების,მაგდა შეყელაძისდააზა მეძმარიაშვილის მიერწარმოდგენილ ნაშრომს ოჯახური ძალადობის თემაზე,რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ოჯახურიძალადობისზოგადიმიმოხილვა; საქართველოდაოჯახშიძალადობა; მარეგულირებელიკანონმდებლობა; ოჯახშიძაალდო ...
581 სრულად
საქართველოს მოქალაქეობა
დღევანდელ თემაში მინდა გესაუბროთ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ. სად და როგორ შეიძლება მისი მოპოვება, რომელი სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციას მოეკუთვნება აღნიშნული სფერო და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ სპეციფიკურ საკითხებზე. საქართველოს მოქალაქეობა ნიშნავს პირის პოლიტიკურ სამართლებრივ კავშირს საქართველოს სახელმწიფოსთან, რაც გამო ...
529 სრულად
ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
ვაქვეყნებთ სამართლის დოქტორის, სრული პროფესორის, ქალბატონ თამარ ჯულუხაძის მიერ მოწოდებულ თემას: „ტრეფიკინგი და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა.“ ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს >>>>ტრეფიკინგი ...
601 სრულად
ნარკომანიის შესახებ…
ნარკომანია(ბერძნ.νάρκη/narkē/— „ძილი“, „გაშტერება“ დაμᾰνία/mania/— „სიგიჟე“, „ლტოლვა“, „მიდრეკილება“)— ქრონიკული დაავადების ბოლო სტადიაა, რომელიც კონკრეტული ნივთიერებების (ნარკოტიკების) მოხმარებითაა გამოწვეული. იგი ხასიათდება ფაზური მიმდინ ...
1191 სრულად
სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში
ვაქვეყნებთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის, მაგდა შეყელაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს თემაზე: “სასჯელის მიზნები და სახეები ხამურაბის კანონებში და გიორგი ბრწყინვალის ძეგლისდებაში” ნაშრომი მოიცავს სასჯელის მიზნების და სახეების აღწერას და მათი სპეციფიკის განხილვას ორ უძ ...
870 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

17 ოქტ

რა არის კანონი?

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ