საჯარო რეესტრის ონლაინ მომსახურების საფასური შემცირდა 588 2012.10.18
საჯარო რეესტრის ონლაინ მომსახურების საფასური შემცირდა
2012 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მთავრობის დადგენილება…რომლითაც განისაზღვრა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების საფასურის ახალი განაკვეთები, გადახდის წესი და მომსახურების ვადები. დადგენილების თანახმად საჯარო რეესტრის ამონაწერის მომზადება ელექტრონულად, ინტერნეტის საშუალებით, 15 ლარის ნაცვლად, 10 ლარი გახდა, ხოლო ამონაწერის დაჩქარებული წესით, განაცხადის შეტანის დღეს მომზადება, ნაცვლად 50 ლარისა – 40 ლარია. სააგენტოს თავმჯდომარის განმარტებით, აღნიშნული ცვლილება ეხება როგორც უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ამონაწერებს, ასევე ამონაწერებს სამეწარმეო და არასამეწარმეო/არაკომერციულ პირთა რეესტრიდან. ონლაინ მომსახურებაზე საფასურის შემცირება ხელს შეუწყობს როგორც ელექტრონული სერვისების პოპულარიზაციას, ისე მომხმარებლებისთვის სახლიდან და ოფისიდან გაუსვლელად, მაქსიმალურად კომფორტული მომსახურების გაწევას. მნიშვნელოვანია, რომ ელექტრონულ ამონაწერს და მის ამონაბეჭდს, რომელსაც არ აქვს რეგისტრატორის ხელმოწერა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბეჭედი, აქვს იურიდიული ძალა და ამ სახით გამოიყენება ნებისმიერი ადმინისტრაციული და კერძო უწყების მიერ.

სხვა სიახლეები
27 მაი

რა უნდა იცოდეთ, თუ სამსახურიდან გაგათავისუფლეს?

25 მაი

კანონპროექტი-ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება მამებს

22 მაი

რა პრობლემებს წარმოშობს შრომითი ხელშეკრულების ზეპირი ფორმა? 

20 მაი

სხვაობა ხელფასში-ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული ანაზღაურება

16 მაი

6 თვეზე მეტი ვადით არაანაზღაურებადი სტაჟირება შეიძლება, აიკრძალოს

15 მაი

რა არის პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტი და რა წერია მასში?

05 მაი

იზოლაცია, როგორც დამატებითი საფრთხე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის

24 მარ

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

23 მარ

საგანგებო მდგომარეობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა

18 მარ

საკარანტინო წესების დარღვევისათვის სანქცია დაგეკისრებათ?!