საგანგებო სამსახურების ტელეფონის ნომრები იცვლება1307 2012.10.18
საგანგებო სამსახურების ტელეფონის ნომრები იცვლება
15ნოემბრიდანსაგანგებოსამსახურებისტელეფონისნომრებიიცვლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტელეფონების ნომერი - 011 შეიცვლება ნომრით – 111. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ტელეფონის ნომერი - 033 შეიცვლება 113-ით. გაზის საავარიო სამსახურის ტელეფონის ნომერი – 04 შეიცვლება 114-ით. საპატრულო პოლიციის ტელეფონის ნომერი – 022 შეიცვლება 122-ით. დაცვის პოლიციის საინფორმაციო ცენტრის ნომერი-025 შეიცვლება 125-ით. გარდამავალ ეტაპზე, 15 ნოემბრიდან 30 ნოემბრამდე დაკავშირება შესაძლებელი იქნება როგორც ძველ,ისე ახალნომრებზე.დეკემბრიდან კი, მხოლოდ ახალი ფორმატის მოკლე ნომრებიიმუშავებს.