საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ - ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი -  წლების მანძილზე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში და კლიენტებს სთავაზობს მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას.   ჩვენ ვმუშაობთ გუნდურად იმისთვის, რომ კლიენტებისთვის შევქმნათ კომფორტული, მოქნილი, სწრაფი და მაღალი ხარისხის მომსახურება - სწორედ ამით გამოირჩევა „OK&CG“ სხვა საადვოკატო ბიუროებისგან.   „OK&CG“-ის მთავარი პრინციპი სანდოობაა, სწორედ ამიტომ, ჩვენთან კლიენტების კონფიდენციალურობა 100%-ით დაცულია!  ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს წარმომადგენლობით მომსახურებას უწევს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სისხლის, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში; იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში, ეწევა იურიდიულ კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონლაინ რეჟიმით.   

ანა გორდეზიანი
ადვოკატი

 2014 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტი.

2016 წელს  წარჩინებით დაასრულა და მიენიჭა  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი.

 2013-14 წლებში მონაწილეობდა საქართველოს ახალგაზრდულ პარლამენტში, სადაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. კომიტეტი ახორციელებდა  საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებასა და ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსათვის წარდგენას, ასევე სამუშაო ჯგუფის მუშაობა მოიცავდა  არსებული ნორმატიული მასალის შესახებ სამართლებრივი ანალიზის მომზადებას.

 

 ბაკალავრის საფეხურზე სწავლის პერიოდში, მონაწილეობდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესში.

 

2013 წლის აპრილიში შემოუერთა საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ს.

2013 წელს მიიღო ქალაქ თბილის მერიის მუნიციპალიტეტის ერთჯერადი  სტიპენდია.

2013-სა და 2014 წელს იყო საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

 

2015 წელს ჩააბარა საქართველოს ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდები,  კერძო სამართლის მიმართულებით და ამავე წლიდან გახლავთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

 

2015 წელს  მოიპოვა  ბელგიის უნივერსიტეტ ლიეჟში“ (The University of Liège) მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების  უფლება.

 

2016  წელს მონაწილეობა მიიღო გერმანიის და ესპანეთის ასოციაციის (HISPALEM) მიერ, ბარსელონაში ორგანიზებულ მსოფლიო იურისტთა ასოციაციის კონგრესზე, თემაზე-„ინტერნეტი : გამოწვევები მშვიდობისა და თავისუფლებისათვის“ (The Internet: Challenges to Peace and Freedom)

 

 2017 წლიდან ანა არის 130-მდე „საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანების“ პროექტების მენეჯერი. „საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანება“ აერთაინებს საქართველოს 130-მდე საადვოკატო ბიუროსა და ადვოკატს.   

2018 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სამოქალაქო სამართლის კომიტეტის წევრი და აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობაში.

 

თავისუფლად ფლობს ქართულ, ფრანგულ და რუსულ ენებს, აქვს ინგლისური ენის საშუალო დონის ცოდნა.

 

ამჟამად, ანა კომპანია „OK&CG“-ის გუნდის წევრია. 2015 წლიდან ანას მიღებული აქვს ადვოკატის კვალიფიკაცია, კერძო სამართლის მიმართულებით.

 

anamyadvokat@gmail.com571 22 29 29