ნაშრომი თემაზე: “პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებითვის”1049 2012.10.18
ნაშრომი თემაზე: “პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებითვის”
როგორც მოგახსენეთ, საადვოკატო ბიუროს „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ ახალ პროექტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვაქვეყნებთქეთევან გაჩეჩილაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს „პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებისთვის“.ნაშრომი მოიცავს

კრედიტორებისთვის რეკომენდაციის სახით ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც მათ უზრუნველყოფთ სამომავლოდ დაცული და გარანტირებული ქონდეთ კონტრაჰენტი მხარისგან ვალდებულების შესრულება. თემაში განხილულია ვალდებულებითი სამართლის ნაწილი– სასესხო (სესხიდან გამომდინარე) ურთიერთობები, ასევე გაცემული სესხის უზრუნველყოფის საშუალებათაგან ყველაზე მისაღების არჩევა. პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებისთვის მოიცავს იპოთეკის, საბანკო გარანტიის, თავდებობის, როგორც სესხის უზრუნველყოფის საშუალებების განხილვას. ნაშრომისსანახავადიხილეთთანდართულიფაილიპრაქტიკული-რეკომენდაციები-კრედიტორებითვის1

სხვა სიახლეები
10 მაი

გაიგეთ მეტი ჯარიმის შესახებ

08 მაი

იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის

04 მაი

სამისდღეშიო რჩენა

30 ნოე

ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ

24 ნოე

რა იწვევს დანაშაულის რომანტიზებას?

17 ნოე

სექსუალური შევიწროება - რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი უფლებების დასაცავად?

17 ნოე

რა ბედი ელის ფინანსურ ვალდებულებებს კომპანიის ლიკვიდაციის დროს – ადვოკატი ანა გორდეზიანი

17 ნოე

რითი განსხვავდება სამეწარმეო საქმიანობის ფორმები და როგორ ავარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი

02 ნოე

იყო თუ არა საქართველოს ბანკზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმა ტერორისტული აქტი?

30 ოქტ

უწყინარი კომპლიმენტი თუ პერსონალური მონაცემების დარღვევა?