რა შემთხვევაშია საჭირო საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა689 2014.05.21
რა შემთხვევაშია საჭირო საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა
არის შემთხვევები, როდესაც საჭირო ხდებამოქალაქეობის დადგენა სპეციალური წესით. თუ თქვენ მიერ წარდგენილი (მაგალითად, პირადობის მოწმობის პირველადი აღებისას) და იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოპოვებული დოკუმენტებით ვერ დგინდება თქვენი საქართველოს მოქალაქეობა,
სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?