საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების დამოწმება საქართველოში იქნება შესაძლებელი685 2012.10.18
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების დამოწმება საქართველოში იქნება შესაძლებელი
„სამოქალაქო აქტების შესახებ” ახალი კანონის თანახმად, შესაძლებელი გახდა საზღვარგარეთ რეგისტრირებული დაბადების, ქორწინების და სხვა სამოქალაქო აქტების საქართველოში რეგისტრაცია. კანონში ცვლილებები 2012 წლის 1 თებერვლიდან შევიდა ძალაში… თუ საქართველოს მოქალაქის (ან საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირის) მიმართ უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებულია სამოქალაქო აქტი (დაბადება, ქორწინება, სახელი, გვარის შეცვლა, გარდაცვალება, მამობის დადგენა, შვილად აყვანა), რომლის რეგისტრაცია საქართველოში არ მომხდარა, მაშინ ამ პირის მოთხოვნით, აღნიშნული სამოქალაქო აქტის რეგისტრაცია უკვე შესაძლებელია სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ განახორციელოს. აღნიშნული საკანონმდებლო სიახლე იმ მოქალაქეებს დაეხმარებათ, რომელთა დაბადება, ქორწინება ან სხვა ფაქტი საზღვარგარეთ არის რეგისტრირებული და მათ სურთ გარკვეული შესწორება ან ცვლილება შევიდეს აქტში ან განმეორებითი მოწმობები მიიღონ. უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების, ცნობებისა და სააქტო ამონაწერების საქართველოში რეგისტრაციის შემდეგ მოქალაქეს ექნება საშუალება დაზოგოს დრო; განმეორებით მოწმობებს კი მოქალაქე მცირე დროში საქართველოშივე მიიღებს იგივე მონაცემებით, რაც სხვა სახელმწიფოში ფიქსირდება. გარდა ამისა, საკანონმდებლო სიახლის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების (ან საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირის) შესახებ არსებული მონაცემების დაფიქსირებით, მოხდება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ბაზის სრულყოფა.

სხვა სიახლეები
10 მაი

გაიგეთ მეტი ჯარიმის შესახებ

08 მაი

იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის

04 მაი

სამისდღეშიო რჩენა

30 ნოე

ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ

24 ნოე

რა იწვევს დანაშაულის რომანტიზებას?

17 ნოე

სექსუალური შევიწროება - რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი უფლებების დასაცავად?

17 ნოე

რა ბედი ელის ფინანსურ ვალდებულებებს კომპანიის ლიკვიდაციის დროს – ადვოკატი ანა გორდეზიანი

17 ნოე

რითი განსხვავდება სამეწარმეო საქმიანობის ფორმები და როგორ ავარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი

02 ნოე

იყო თუ არა საქართველოს ბანკზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმა ტერორისტული აქტი?

30 ოქტ

უწყინარი კომპლიმენტი თუ პერსონალური მონაცემების დარღვევა?