საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების დამოწმება საქართველოში იქნება შესაძლებელი 577 2012.10.18
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების დამოწმება საქართველოში იქნება შესაძლებელი
„სამოქალაქო აქტების შესახებ” ახალი კანონის თანახმად, შესაძლებელი გახდა საზღვარგარეთ რეგისტრირებული დაბადების, ქორწინების და სხვა სამოქალაქო აქტების საქართველოში რეგისტრაცია. კანონში ცვლილებები 2012 წლის 1 თებერვლიდან შევიდა ძალაში… თუ საქართველოს მოქალაქის (ან საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირის) მიმართ უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებულია სამოქალაქო აქტი (დაბადება, ქორწინება, სახელი, გვარის შეცვლა, გარდაცვალება, მამობის დადგენა, შვილად აყვანა), რომლის რეგისტრაცია საქართველოში არ მომხდარა, მაშინ ამ პირის მოთხოვნით, აღნიშნული სამოქალაქო აქტის რეგისტრაცია უკვე შესაძლებელია სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ განახორციელოს. აღნიშნული საკანონმდებლო სიახლე იმ მოქალაქეებს დაეხმარებათ, რომელთა დაბადება, ქორწინება ან სხვა ფაქტი საზღვარგარეთ არის რეგისტრირებული და მათ სურთ გარკვეული შესწორება ან ცვლილება შევიდეს აქტში ან განმეორებითი მოწმობები მიიღონ. უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული სამოქალაქო აქტების, ცნობებისა და სააქტო ამონაწერების საქართველოში რეგისტრაციის შემდეგ მოქალაქეს ექნება საშუალება დაზოგოს დრო; განმეორებით მოწმობებს კი მოქალაქე მცირე დროში საქართველოშივე მიიღებს იგივე მონაცემებით, რაც სხვა სახელმწიფოში ფიქსირდება. გარდა ამისა, საკანონმდებლო სიახლის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების (ან საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირის) შესახებ არსებული მონაცემების დაფიქსირებით, მოხდება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ბაზის სრულყოფა.

სხვა სიახლეები
27 მაი

რა უნდა იცოდეთ, თუ სამსახურიდან გაგათავისუფლეს?

25 მაი

კანონპროექტი-ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება მამებს

22 მაი

რა პრობლემებს წარმოშობს შრომითი ხელშეკრულების ზეპირი ფორმა? 

20 მაი

სხვაობა ხელფასში-ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული ანაზღაურება

16 მაი

6 თვეზე მეტი ვადით არაანაზღაურებადი სტაჟირება შეიძლება, აიკრძალოს

15 მაი

რა არის პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტი და რა წერია მასში?

05 მაი

იზოლაცია, როგორც დამატებითი საფრთხე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის

24 მარ

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

23 მარ

საგანგებო მდგომარეობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა

18 მარ

საკარანტინო წესების დარღვევისათვის სანქცია დაგეკისრებათ?!