ვარანტი 1504 2012.10.18
ვარანტი
ვარანტი ეს არის გარანტია, თავდებობა, მოწმობა, რომელიც უფლებას აძლევს მის მფლობელს შეიძინოს ფასიანი ქაღალდები დადგენილი ფასით განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი დროის პერიოდის განმავლობაში… ზოგჯერ ასეთი მოწმობა გაიცემა ფასიან ქაღალდებთან ერთად მათი ყიდვის სტიმულირებისათვის. ვარანტის გამომშვები კომპანიის ლიკვიდაციის შემთხვევაში ვარანტის მფლობელს არა აქვს სარჩელის უფლება. ვარანტების გამოშვება და გაყიდვა ხდება საფონდო ბირჟაზე. საბუთი, რომელსაც გასცემს სასაქონლო საწყობი იმის დასტურად, რომ ფიქსირებული და სათანადოდ დამოწმებული რაოდენობისა და ხარისხის საქონელი მიღებულია შესანახად. ვარანტის წარდგენისას საწყობი ვალდებულია გასცეს საქონელი. ვარანტი შდგება ორი ნაწილისაგან: სასაწყობო მოწმობისა და საგირავო მოწმობისაგან. პირველი საჭიროა საქონლის გაყიდვისას საკუთრების უფლების გადასაცემად, ხოლო მეორე შესანახად მიბარებული საქონლის დასაგირავებლად კრედიტის მიღების ან სხვა ვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით ისე, რომ საქონელი საწყობიდან არ იყოს გატანილი.

სხვა სიახლეები
23 ივლ

რას ნიშნავს „წამლის გამსაღებელი ექიმები“ და პრობლემა, რომლის შესახებაც ექიმების ნაწილი ალაპარაკდა

20 ივლ

რატომაა ოჯახში ძალადობაზე ბრალდებულთა გამართლების მაღალი სტატისტიკა?

13 ივლ

როგორ გაუყიდეს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ვეტერან ფეხბურთელს სახლი საქართველოში თაღლითებმა

22 ივნ

სამართლებრივად რას ნიშნავს „უღირსი მემკვიდრე“ და რა პროცედურებია საჭირო მემკვიდრეობის მისაღებად?

15 ივნ

როგორ გასცემს მშობელი უნებლიედ ბავშვის პირად მონაცემებს?

12 ივნ

გაზარდა თუ არა ონლაინ-ვაჭრობამ კიბერდანაშაულის რისკები და როგორ დავიცვათ თავი მისგან?

09 ივნ

შეეძლოთ თუ არა ბანკებს 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დროს სესხებზე პროცენტის დარიცხვა შეეჩერებინათ?

01 ივნ

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

29 მაი

პერსონალური მონაცემები ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ

27 მაი

რა უნდა იცოდეთ, თუ სამსახურიდან გაგათავისუფლეს?