ვანდალიზმი14274 2012.10.18
ვანდალიზმი
ვანდალიზმი ეს არის საზოგადოებრივად საშიში, მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც გამოიხატება შენობებისა და ნაგებობების დამახინჯებასა და წაბილწვაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა თუ საზოგადოებრივ ადგილებში ქონების დაზიანებში. ვანდალიზმს შეიძლება განვაკუთვნოთ: უხამსი გამოსახულებებისა და წარწერების შესრულება, ამორალური შინაარსის პლაკატების, რეპროდუქციის, ფოტოების გაკვრა, ისტორიისა და კულტურის ძეგლების საღებავებით, ნავთობპროდუქტებით მოთხუპნა, დაზიანება და დამახინჯება. წაბილწვა შეიძლება ასევე მდგომარეობდეს საყოველთაო მიღებული სულიერი და ისტორიული ფასეულობების შეურაცხყოფაში. დანაშაულის შემადგენლობას არ წარმოქმნიან წარწერების, ნახატებისა დასხვა გამოსახულებების შესრულება, რომლებიც არ შეურაცხყოფენ საზოგადოებრივ ზნეობრიობას. ასევე დანაშაულის შემადგენლობას არ შეადგენს ისეთი გამოსახულებებისა და წარწერების გამოხატვა, რომლებიც თუმცა კი არღვევენ მორალის ნორმებს, მაგრამ ყოველივე გათვლილი არაა მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ რეაქციაზე. ამ შემთხვევებში ჩადენილის ხასიათის მიხედვით, შეიძლება დადგეს მატერიალური ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ქონების დაზიანება მდგომარეობს მის სრულ ან ნაწილობრივ გამოუსადეგარ ქცევაში. დაზიანების ხერხები შეიძლება იყოს სხვადასხვა: მექანიკური დაზიანება, საღებავი ან წებოვანი ნივთიერებებით დაფარვა და ა.შ.

სხვა სიახლეები
23 თებ

სამედიცინო პერსონალის მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა

15 იან

ჰქონდა თუ არა რუსეთს სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება უკრაინაში ?

09 იან

ინტერნეტ სამართალი და კიბერუსაფრთხოება

12 დეკ

მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში

12 დეკ

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის მნიშვნელობა და მისი კონსტიტუციური რეგლამენტაცია საქართველოს კონსტიტუციების მიხედვით

03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში