ნოტარიატის ელექტრონულ სერვისებს სიახლე შეემატა 521 2012.10.18
ნოტარიატის ელექტრონულ სერვისებს სიახლე შეემატა
ნოტარიატის ელექტრონულ სერვისებს კიდევ ერთი სიახლე შეემატა. მოქალაქე სანოტარო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელ საბუთს გამარტივებული ფორმით, დაჩქარებულად მიიღებს… ელექტრონული პროგრამა ნოტარიუსის მიერ სანოტარო აქტის ელექტრონულ რეესტრში დარეგისტრირებისთანავე ავტომატურად ადგენს და ბეჭდავს სანოტარო მომსახურების საზღაურის გადახდის დამადასტურებელ საბუთს – ინვოისს, სადაც დეტალურად არის გაწერილი მოქალაქის მიერ გადახდილი საზღაურის მიზნობრიობა და მითითებულია საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები. მომხარებელს უკვე დღეიდან ახალი ელექტრონული სერვისით სარგებლობის საშუალება ექნება.

სხვა სიახლეები
24 მარ

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

23 მარ

საგანგებო მდგომარეობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა

18 მარ

საკარანტინო წესების დარღვევისათვის სანქცია დაგეკისრებათ?!

11 მარ

მეურვეობა/მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სამუშაო ჯგუფის დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

09 მარ

შრომითი ურთიერთობები და ხელფასის ანაზღაურება კარანტინისას

06 მარ

შინაპატიმრობის აღსრულების წესი

06 მარ

გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ ევთანაზია დასაშვებად ცნო

26 თებ

ქართული ტრადიციული სუფრის მნიშვნელობას ახალი დადგენილება განსაზღვრავს

26 თებ

ადვოკატის განახლებული პორტალი

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!