პროექტზე  ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები” საბუთების მიღება დასრულებულია835 2012.10.17
პროექტზე ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები” საბუთების მიღება დასრულებულია
დასრულდა საბუთებისმიღება პროექტზე„სასამართლოშისაქმისწარმოებისმიმდინარეობისასპექტები“.პროექტს ანხორციელებს საადვოკატო ბიურო OK & CG. შემოსულია 50 მდე რეზიუმე, უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა ვინაობა. რეზიუმეებისდაგასაუბრებისსაფუძველზე,საადვოკატობიუროაარჩევს 10მონაწილეს. პროექტი მოიცავს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების განხილვის თავისებურებებს და სპეციფიკისადმი დაკვირვებას, ასევე პრაქტიკული უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას. პროექტის წარმატებით გავლის შემდეგ პროექტის მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები. საადვოკატო ბიურო OK & CG გისურვებთ წარმატებას.