თამარ სურმავა3113 2012.10.14
თამარ სურმავა
ადვოკატი თამარ სურმავა გახლავთ ადვოკატი ფირმაში OK & CG. იგი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრია და აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება საერთო სპეციალიზაციით. საქმიანობის სფეროებია – სამოქალაქო სამართალი, შრომის სამართალი, საგადასახადო სამართალი. იგი 2011 წლიდან ჩვენი საადვოკატო ბიუროს, OK&CG–ს გუნდის წევრია. თამარმა 2011 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და ფლობს ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს. ამჟამად იგი ამავე უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია. იურიდიულ ფირმაში საქმიანობის დაწყებამდე, იგი სხვადასხვა დროს გახლდათ – სტაჟიორი საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიულ დეპარტამენტში, პრაქტიკანტი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში, ადვოკატის თანაშემწე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მას სტაჟირება გავლილი აქვს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაშიც. აღსანიშნავია ისიც, რომ საადვოკატო ბიურო OK & CG–ში საადვოკატო საქმიანობის დაწყებამდე თამარ სურმავა მონაწილეობას იღებდა ჩვენს მიერ ორგანიზებულ სასწავლო კურსში. აღნიშნულ პროექტში მიღწეული წარმატებების შემდეგ იგი დაინიშნა ადვოკატის თანამდებობაზე. გარდა ამისა, თამარი გახლავთ არაერთი პუბლიკაციის ავტორი, პროფესიული ორგანიზაციების წევრი. მას მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებსა თუ იმიტირებულ პროცესებში, ფლობს არაერთ სერთიფიკატს, გახლდათ პრეზიდენტის სტიპენდიანტი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამართლებრივი ოლიმპიადის გამარჯვებული. თამარი ფლობს ინგლისურ, რუსულ და ნორვეგიულ ენებს.
სხვა სიახლეები
15 იან

ჰქონდა თუ არა რუსეთს სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება უკრაინაში ?

09 იან

ინტერნეტ სამართალი და კიბერუსაფრთხოება

12 დეკ

მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში

12 დეკ

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის მნიშვნელობა და მისი კონსტიტუციური რეგლამენტაცია საქართველოს კონსტიტუციების მიხედვით

03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში

04 მაი

ბავშვები ოჯახში ძალადობის პირისპირ