მაგდა შეყელაძე1164 2012.10.14
მაგდა შეყელაძე
ადვოკატი მაგდა შეყელაძე საადვოკატო ბიურო OK & CG-ის ადვოკატია. მაგდას აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება, სპეციალიზაცია – სამოქალაქო სამართალი. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროებია სამოქალაქო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი. იგი 2011 წლიდან ჩვენი საადვოკატო ბიუროს, OK&CG–ს გუნდის წევრია. მაგდამ 2011 წელს დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა და მიენიჭა სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად იგი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია. თავისი იურიდიული კარიერის დასაწყისში მაგდა ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკაში ეწეოდა პრო-ბონო საქმიანობას. მოგვიანებით გახდა ამავე სამართლის კლინიკის დირექტორის თანაშემწე. სასწავლო კურსის ფარგლებში იგი უფასო იურიდიულ დახმარებას გასწევდა თბილისის მერიის პროგრამითაც. ასევე გახლდათ ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის წევრი. პროფესიული წევრობა - იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია. მაგდას გავლილი აქვს სხვადასხვა იურიდიული სასერთიფიკატო კურსები, ესწრებოდა მრავალ ტრენინგსა და კონფერენციას, გახლავთ არაერთი პუბლიკაციის ავტორი. მან წარმატებით გაიარა კურსი პირადი მონაცემების დაცვისა და საერთაშორისო სამართალში, საფრანგეთში, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტიტუტში. მაგდა თავისუფლად ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.
სხვა სიახლეები
15 იან

ჰქონდა თუ არა რუსეთს სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება უკრაინაში ?

09 იან

ინტერნეტ სამართალი და კიბერუსაფრთხოება

12 დეკ

მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში

12 დეკ

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის მნიშვნელობა და მისი კონსტიტუციური რეგლამენტაცია საქართველოს კონსტიტუციების მიხედვით

03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში

04 მაი

ბავშვები ოჯახში ძალადობის პირისპირ