ქეთევან გაჩეჩილაძე2443 2012.10.14
ქეთევან გაჩეჩილაძე
ადვოკატი ქეთევან გაჩეჩილაძე საადვოკატო ბიურო "OK & CG"-ს ადვოკატი გახლავთ. მის საქმიანობის სფეროს მიეკუთვნება სახელშეკრულებო სამართალი, საოჯახო სამართალი, მემკვიდრეობითი სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სანოტარო სამართალი, ჯანდაცვის სამართალი. იგი 2010 წლიდან ჩვენი საადვოკატო ბიუროს, OK&CG–ს გუნდის წევრია. იგი გარდა საადვოკატო/იურიდიული საქმიანობისა ითავსებს ბიუროს დირექტორის, ბატონი ოთარის პირადი თანაშემწის ფუნქციას ბიუროს მართვისა და ადმინისტრირების სფეროში. ქეთევანმა 2011 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი და მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობაში. 2011 წლიდან მან სწავლა განაგრძო საჯარო სამართლის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამებზე, ხოლო 2012 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია. საადვოკატო ბიუროში მუშაობის დაწყებამდე ქეთევანი გამოცდილებას აგროვებდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და DPK consulting-ის მიერ ორგანიზებულ პროექტში „სასამართლოს ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმების პროექტი“. მან პრაქტიკული და თეორიული კურსი გაიარა საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში (კერძოდ, ნოტარიუს ნინო ხაბულიანის სანოტარო ბიუროში). პროფესიული ზრდის კუთხით ქეთევანი მონაწილეობას ღებულობს სხვადასხვა სემინარებსა და ტრენინგებში. ასევე იგი ფლობს არაერთ პროფესიული კურსის გავლის დამადასტურებელ სერთიფიკატს. მას აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება საერთო სპეციალიზაციით. ქეთევანი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?