სამედიცინო პერსონალის მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა 886 2023.02.23
სამედიცინო პერსონალის მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა

ექიმებისა და ექთნებისთვის მინიმალური ხელფასის ზღვარი დაწესდება - ცვლილება ძალაში მიმდინარე წლის 1 იანვარს შევიდა და პირველ ეტაპზე მხოლოდ სტაციონარში მომუშავე ექიმებისა და ექთნებისთვის დაწესდება.

რას გულისხმობს ცვლილება? საქართველოს დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ექიმებისთვის მინიმალური ანაზღაურება საათში – შვიდი ლარით (თვეში 1 260 ლარით), ხოლო ექთნებისთვის საათში 4.4 ლარით (თვეში 792 ლარით) განისაზღვრება. 

სამინისტროს ინფორმაციით, ხელფასის ზრდა შეეხება 9 000-მდე ექიმსა და 8 000-ზე მეტ ექთანს. 

სხვა სიახლეები
15 იან

ჰქონდა თუ არა რუსეთს სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება უკრაინაში ?

09 იან

ინტერნეტ სამართალი და კიბერუსაფრთხოება

12 დეკ

მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში

12 დეკ

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის მნიშვნელობა და მისი კონსტიტუციური რეგლამენტაცია საქართველოს კონსტიტუციების მიხედვით

03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში

04 მაი

ბავშვები ოჯახში ძალადობის პირისპირ