520-ე დადგენილების უარყოფითი გავლენა მედპერსონალზე853 2020.01.27
520-ე დადგენილების უარყოფითი გავლენა მედპერსონალზე

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფების გათანაბრების #520 დადგენილება უკვე ამოქმედდა.

 

მთავრობის მიერ მიღებული ცვლილებით სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, იღებენ ვალდებულებას, პაციენტებს სერვისები სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით მიაწოდონ. 

 

დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ტარიფების გათანაბრებამ გარკვეული უარყოფითი გავლენა უკვე იქონია სამედიცინო მომსახურებასა და პერსონალზე.

 

მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი წლიდან ექთნებს ხელფასები შეუმცირეს. ექთნები სხვადასხვა კლინიკიდან ამბობენ, რომ ადმინისტრაცია მათ შეხვდა და მიუთითა ხელფასების შემცირების მიზეზზე – „მთავრობის 520-ე დადგენილებაზე“.

 

სწორედ ამ დადგენილებას უკავშირებენ კლინიკები შემოსავლების შემცირებას, რაც თავის მხრივ სამედიცინო სერვისების ფასების შემცირებას უკავშირდება.

 ექთნების გარკვეული ნაწილის თქმით, მათ ადმინისტრაცია უკვე ესაუბრათ და მათ ხელიც მოაწერინეს ახალ ხელშეკრულებაზე, რომლითაც ხელფასები შეუმცირდათ.

 

ექთნები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანაზღაურებადი ჯგუფია და ზოგ შემთხვევაში მათი შემოსავალი საარსებო მინიმუმსაც ვერ აღწევს.

 

რა გავლენას იქონიებს "ყალიბში ჩამოსხმული" ფასები სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე, როგორ შეძლებენ კლინიკები თავი გაართვან ახალ გამოწვევას და დაიცვან პერსონალი შრომითი პირობების გაუარესებისგან?!

სხვა სიახლეები
21 ივნ

ვის აქვს ნებართვა შეიძინოს, შეინახოს ან ატაროს ცეცხლსასროლი იარაღი

18 ივნ

რა არის ბინადრობის ნებართვა და როგორ მოვიპოვოთ ის

14 ივნ

შეიძლება თუ არა იურიდიული პირი სისხლის სამართლებრივი წესით დაისაჯოს?

09 ივნ

რას ნიშნავს და როდის ხდება სარჩელის უზრუნველყოფა?

04 ივნ

რა სამართლებრივი რისკებია ქირავნობის ხელშეკრულების დადებისას?

31 მაი

რა სახეები არსებობს სასჯელისგან გათავისუფლების, შეცვლის ან შეჩერების

28 მაი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

24 მაი

თაღლითობა სოციალური ქსელის საშუალებით

21 მაი

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო და მისი შემცირება სასამართლოს მიერ

17 მაი

რა უფლებებით სარგებლობს დაზარალებული