ეთიკის კომისიის მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია 1092 2019.11.20
ეთიკის კომისიის მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია

ეთიკის კომისიამ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნასა და განკარგვასთან დაკაშირებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 7 დეკემბრის N267/04 ბრძანების თანახმად, მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მიიღო.

ეთიკის კომისია რეკომენდაციაში, საქართველოს ეროვნული ბანკის, 2018 წლის 7 დეკემბრის N267/04 ბრძანების საფუძველზე მიერ გახსნილი  ადვოკატის ნომინალური მფლობელობის ერთობლივი ანგარიშის შესახებ კითხვებს პასუხობს.

 

აღნიშნული ანგარიშის გამოყენებითა და მასზე ფინანსური ტრანზაქციის განხორციელების დროს, რა პროფესიული ეთიკური ფარგლები გააჩნია ადვოკატს და რით არის აღნიშნული ნომინალური მფლობელობის ერთობლივი ან სეგრეგირებული საბანკო ანგარიშის გამოყენება რეგულირებული?

 

ნომინალური მფლობელობის ერთობლივი და სეგრეგირებული საბანკო ანგარიშის გამოყენების დროს რა წინაპიორბები უნდა დაიცვას ადვოკატმა რათა არ დაირღვეს პროფესიული ეთიკის კოდექსი და მოქმედი კანონმდებლობა?

 

"ამჟამად საქართველოს საბანკო კანონმდებლობა და საბანკო მომსახურება უზრუნველყოფს ადვოკატთა საქმიანობის საუკეთესო პრაქტიკას პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად და ადვოკატებს აქვთ საშუალება კლიენტის მინდობილი თანხები ცალკე ანგარიშზე აღრიცხონ. ამით ადვოკატი ერთის მხრივ ასრულებს პროფესიის რეგულირებისთვის მნიშვნელოვან სტანდარტს, მეორეს მხრივ უფრთხილდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ინტერესს, ვინაიდან კლიენტის თანხები, გამოსაყენებლი ტრანზაქციებისთვის ამ ფორმით ადვოკატთან დაცული იქნება. გარიგებებისთვის ადვოკატებისთვის ნომინალური მფლობელობის ანგარიშით სარგებლობა ხელს უწყობს ტრანზაქციების უსაფრთხოებას, სიმარტივეს. ასევე, მიღწევადია ის ლეგიტიმური მიზანიც, რომ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია თავიდან იქნეს აცილებული."

- მითითებულია  ეთიკის კომისიის რეკომენდაციაში.

 

რეკომენდაცია სრულად იხ. ბმულზე  https://gba.ge/pdf/5dcbe0a965ffc.pdf/rekomendacia%20010-19.pdf 

სხვა სიახლეები
26 სექ

რა შემთხვევაში აქვს დამსაქმებელს თანამშრომლის გათავისუფლების ან ხელფასის შემცირების უფლება

20 აგვ

მედიასა და ინტერნეტში ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი შინაარსის ინფორმაციის გავრცელება შეიზღუდება

30 ივლ

ირღვევა თუ არა საქართველოში უდანაშაულობის პრეზუმფცია ?

23 ივლ

რას ნიშნავს „წამლის გამსაღებელი ექიმები“ და პრობლემა, რომლის შესახებაც ექიმების ნაწილი ალაპარაკდა

20 ივლ

რატომაა ოჯახში ძალადობაზე ბრალდებულთა გამართლების მაღალი სტატისტიკა?

13 ივლ

როგორ გაუყიდეს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ვეტერან ფეხბურთელს სახლი საქართველოში თაღლითებმა

22 ივნ

სამართლებრივად რას ნიშნავს „უღირსი მემკვიდრე“ და რა პროცედურებია საჭირო მემკვიდრეობის მისაღებად?

15 ივნ

როგორ გასცემს მშობელი უნებლიედ ბავშვის პირად მონაცემებს?

12 ივნ

გაზარდა თუ არა ონლაინ-ვაჭრობამ კიბერდანაშაულის რისკები და როგორ დავიცვათ თავი მისგან?

09 ივნ

შეეძლოთ თუ არა ბანკებს 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დროს სესხებზე პროცენტის დარიცხვა შეეჩერებინათ?