ახალი კანონპროექტი “საპენსიო პაკეტი”-ს შესახებ
2012 წლის 07 მარტს გაიმართა საქართველოს პარლამენტში, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც პირველი მოსმენით განხილულ იქნა კანონპროექტი იმის შესახებ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში შეიძლება შემოვიდეს ცნება “საპენსიო პაკეტი” რაც პენსიონერებისთვის გასაცემ ყველა ფულად და არაფულად ბენეფიტს გააერთიანებს. კანონ...
871 სრულად
პრივატიზაციის საკითხის მიმოხილვა
პრივატიზებაანპრივატიზაცია, ასევედენაციონალიზაციაარის საკუთრების სახალხო საკუთრებიდან კერძო მფლობელობაში ტრანსფორმაციის პროცესი, ან რაიმე სამსახურის ან სერვისის მართვის სახელმწიფოდან კერძო სექტორში გადაყვანა. საწინააღმდეგო პროცესსნაციონალიზება ან მუნიციპალიზაცია ჰქვია. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით პრივატი...
1568 სრულად
შრომითი ხელშეკრულების მოშლა
ვაქვეყნებთივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტის, თამარ სურმავას ნაშრომს თემაზე: “შრომითი ხელშეკრულების მოშლა” თემა ეხებასაქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის “დ” ქვეპუნქტს. მასში მიმოხილულია აღნიშნულ მუხლთან მიმართებითსაქართველოში არსებული პრაქტიკა და გამოკვეთილია მისი ხარვეზები. ნაშ...
984 სრულად
ალიმენტის თავისებურებანი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ალიმენტის დაკისრების და მისი გადახდევინების ვალდებულების არსებობას. ალიმენტი ლათინული სიტყვაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. იურიდიულად ესაა ხარჯი, რომელსაც ოჯახს მოშორებული პირი კანონის ძალით სარჩენად უხდის თავისი ოჯახის შრომისუუნარო ანარასრულწლოვან წევრებს (შვილებს, მშობლებს, მეუღლეს). სა...
1922 სრულად
სტატისტიკური მონაცემები დავების კატეგორიის მიხედვით
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოაქვეყნა 2011 წელს სასამართლოში განხილულ დავათა კატეგორიის სტატისტიკა. ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ გამოავლინა 7335 სამართალდარღვევა; 7278 პირის მიმართ გამოტანილია დადგენილება/განჩინება. 2011 წლის მონაცემებით, ადმინისტრაციული კოლეგიის მეშვეობით დაკისრებულ იქნა 2933477,40 ლარი, საიდანაც ამოღებულია 938549,80 ლარი....
867 სრულად
საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპები და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაცია საქარ
ვაქვეყნებთსაქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის მაგისტრანტის, შავლეგო ჯამასპიშვილის ნაშრომს თემაზე: “საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპები და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაცია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში”. ნაშრომი ეხებასაერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპების და საერთაშორისო ჰუმანიტარ...
1877 სრულად
ნაშრომი თემაზე: “პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებითვის”
როგორც მოგახსენეთ, საადვოკატო ბიუროს „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ ახალ პროექტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვაქვეყნებთქეთევან გაჩეჩილაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს „პრაქტიკული რეკომენდაციები კრედიტორებისთვის“.ნაშრომი მოიცავს კრედიტორებისთვის რეკომენდაციის სახით ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც მათ უზრუნველყოფთ სა...
1307 სრულად
ახალ პროექტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა
მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ საადვოკატო ბიუროს „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ ახალ პროექტს, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებსა და პრქატიკოს იურისტებს სამეცნიერო კვლევა გამოაქვეყნონ ბიუროს ბლოგზე და გააცნონ ნაშრომი ფართო საზოგადოებას, დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენს ელ–ფოსტაზე შემოვიდა არაერთი მსურველის სამეცნ...
693 სრულად
საადვოკატო ბიურო აცხადებს ახალ პროექტს
საადვოკატო ბიურო „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“–ს ბლოგი მომხმარებელს სთავაზობს სიახლეებსა და მიმოხილვებს სამართლისა და კანონმდებლობის თემაზე. ბლოგის მკითხველები სწორედ ამ სფეროთი დაინტერესებული პირები არიან აქედან გამომდინარე ბიურო აცხადებს ახალ პროექტს. პროექტის თანახმად სტუდენტებს და პრაქტიკოს იურისტებს შეეძლებათ ...
767 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!