ვარანტი 1252 2012.10.18
ვარანტი
ვარანტი ეს არის გარანტია, თავდებობა, მოწმობა, რომელიც უფლებას აძლევს მის მფლობელს შეიძინოს ფასიანი ქაღალდები დადგენილი ფასით განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი დროის პერიოდის განმავლობაში… ზოგჯერ ასეთი მოწმობა გაიცემა ფასიან ქაღალდებთან ერთად მათი ყიდვის სტიმულირებისათვის. ვარანტის გამომშვები კომპანიის ლიკვიდაციის შემთხვევაში ვარანტის მფლობელს არა აქვს სარჩელის უფლება. ვარანტების გამოშვება და გაყიდვა ხდება საფონდო ბირჟაზე. საბუთი, რომელსაც გასცემს სასაქონლო საწყობი იმის დასტურად, რომ ფიქსირებული და სათანადოდ დამოწმებული რაოდენობისა და ხარისხის საქონელი მიღებულია შესანახად. ვარანტის წარდგენისას საწყობი ვალდებულია გასცეს საქონელი. ვარანტი შდგება ორი ნაწილისაგან: სასაწყობო მოწმობისა და საგირავო მოწმობისაგან. პირველი საჭიროა საქონლის გაყიდვისას საკუთრების უფლების გადასაცემად, ხოლო მეორე შესანახად მიბარებული საქონლის დასაგირავებლად კრედიტის მიღების ან სხვა ვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით ისე, რომ საქონელი საწყობიდან არ იყოს გატანილი.

სხვა სიახლეები
27 მაი

რა უნდა იცოდეთ, თუ სამსახურიდან გაგათავისუფლეს?

25 მაი

კანონპროექტი-ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება მამებს

22 მაი

რა პრობლემებს წარმოშობს შრომითი ხელშეკრულების ზეპირი ფორმა? 

20 მაი

სხვაობა ხელფასში-ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული ანაზღაურება

16 მაი

6 თვეზე მეტი ვადით არაანაზღაურებადი სტაჟირება შეიძლება, აიკრძალოს

15 მაი

რა არის პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტი და რა წერია მასში?

05 მაი

იზოლაცია, როგორც დამატებითი საფრთხე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის

24 მარ

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

23 მარ

საგანგებო მდგომარეობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა

18 მარ

საკარანტინო წესების დარღვევისათვის სანქცია დაგეკისრებათ?!