პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთზე შაუმდგომლობების დაყენების ვადები შეიცვალა 453 2012.10.18
პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთზე შაუმდგომლობების დაყენების ვადები შეიცვალა
პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთზე შაუმდგომლობების დაყენების ვადები შეიცვალა. აღნიშნულ საკითხთან და კავშირებით საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძენ ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა. „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ბრძანებაში ცვლილების შეტანილი ცვლილებების თანახამად, დგინდება, რომ კომისია, თავის მორიგ სხდომაზე განიხილავს სხდომის ჩატარებამდე ორი სამუშაო დღით ადრე წარმოდგენილ შუამდგომლობებს. დღემდე არსებული კანონმდებლობით კი კომისიას ყოველი თვის ხუთ რიცხვამდე წარმოდგენილ შუამდგომლობებს განიხილავდა.

სხვა სიახლეები
27 მაი

რა უნდა იცოდეთ, თუ სამსახურიდან გაგათავისუფლეს?

25 მაი

კანონპროექტი-ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება მამებს

22 მაი

რა პრობლემებს წარმოშობს შრომითი ხელშეკრულების ზეპირი ფორმა? 

20 მაი

სხვაობა ხელფასში-ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული ანაზღაურება

16 მაი

6 თვეზე მეტი ვადით არაანაზღაურებადი სტაჟირება შეიძლება, აიკრძალოს

15 მაი

რა არის პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტი და რა წერია მასში?

05 მაი

იზოლაცია, როგორც დამატებითი საფრთხე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის

24 მარ

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას განსაკუთრებული პირობების შემოღება

23 მარ

საგანგებო მდგომარეობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკა

18 მარ

საკარანტინო წესების დარღვევისათვის სანქცია დაგეკისრებათ?!