საადვოკატო ბიურო"OK & CG"(ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი) გუნდურად მუშაობს იმისთვის, რომ მომსახურეობა ჩვენი კლიენტებისთვის სიმყუდროვისა და დაცულობის გარანტია იყოს. ბიუროს საქმიანობა ეფუძნება სანდოობის პრინციპს, საქმისადმი თავდადებას, კლიენტებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნას. იგი გამოირჩევა მომსახურეობის მაღალი ხარისხით, მოქნილობით და სისწრაფით. ჩვენი ადვოკატები მაქსიმალურად იცავენ თავიანთი კლიენტების კონფიდენციალურობას.  ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს წარმომადგენლობით მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში,ეწევა უფასო კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონ–ლაინ რეჟიმში. საადვოკატო ბიურო „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ წლების მანძილზე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში.

ეთერ ერაძე
ადვოკატის თანაშემწე

ეთერ ერაძე საადვოკატო ბიურო „OK&CG”-ში ადვოკატის თანაშემწედ მუშაობს 2016 წლის დეკემბრიდან.

2016 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2016 წლიდან დღემდე არის  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი  კერძო-ბიზნეს სამართლის მიმართულებით.

2015 წლის ივნისიდან იყო რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი

2016 წელს გავლილი აქვს სტაჟირების 3 თვიანი კურსი -საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის იურიდიულ დეპარტამენტში.

2012 -2015 წლებში იყო „ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის „ აქტიური წევრი და მონაწილეობა აქვს მირებული ორგანიზაციის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტსა თუ იმიტირებულ პროცესებში.

ETERERADZE@MYADVOKAT.GE571-00-00-41