ძალადობა არის ყოველგვარი ქმედება ან სიტყვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი შეურაცხჰყოს, ზიანი მოუტანოს მას ან შეულახოს კანონით მინიჭებული უფლებები.  ძალის აშკარა ან ფარული გამოყენება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფისაგან ისეთი რამის მისაღწევად, რაზედაც ისინი თავისი ნებით არ თანხმდებიან. ძალადობა შედგება სამი კომპონენტისაგან: მსხვერპლი, დამნაშავე და თვით ქმედება. ჩვენ კი განვიხილავთ ძალადობის ისეთ...
ვრცლად ნახვა
ოჯახური ძალადობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა. საადვოკატო ბიურო  „OK&CG“-ის იურისტებს ხშირად მიმართავენ აღნიშნული პრობლემით, ამიტომ გთავაზობთ მცირე საინტერესო ინფორმაციას, ოჯახური ძალადობის რაობისა და მისი აღმოფხვრის მექანიზმების შესახებ. ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევ...
ვრცლად ნახვა
 საქართველოში ოჯახში ძალადობა რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა, ახალი არ არის.  მითუფრო, ბოლო პერიოდში, როცა ასე ხშირად გვესმის ქალთა ფემიციდის შესახებ. თუმცა, არა მარტო ქალთა მიმართ, არამედ, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის ნებისმიერი წევრი შეიძლება, გახდეს და ამის არაერთი მაგალითი გვესმის კიდეც ტელევიზიით, თუმცა ოჯახური ძალადობის კიდევ უფრო მეტი შემთხვევაა, რაც ფართო მასების...
ვრცლად ნახვა
 „32 წლის ქალს ყოფილმა ქმარმა 14 ჭრილობა მიაყენა“, „ორსული ცოლის მიმართ ძალადობის ფაქტზე რუსთავში ერთი პირი დააკავეს“, „მეუღლეზე ფიზკური ძალადობის ბრალდებით 27 წლის მამაკაცი დააკავეს“, „სოფელ არსევანში მამაკაცმა ორსული ცოლი სცემა“, „ყოფილმა ქმარმა 22 წლის დეა გოშხეთელიანი და მისი მამა მცირეწლოვანი ბავშვების თანდასწრებით სცემა.“ - ეს არის ოჯახ...
ვრცლად ნახვა
ოჯახური ძალადობის თემასთან დაკავშირებით ბოლო დროს ჩვენს ქვეყანაში არასასურველი ტენდენცია ფიქსირდება, რაც ვლინდება იმაში, რომ საკმაოდ ხშირად გვესმის ოჯახის წევრზე განხორციელებულ დანაშაულებრივ ქმედებებზე ინფორმაციები. საზოგადოებისთვის რეალური სურათის წარმოდგენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია უფროა, თუმცა ჩვენ შევეცდებით ამ თემის ირგვლის სტატისტიკა და კანონმდებლობა მიმოვიხილოთ, რამაც, შესაძლოა, დაინტერესებული...
ვრცლად ნახვა
ოჯახური ძალადობა ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა ჩვენს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პრობლემის აღსაკვეთად არსებობს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. კანონი განსაზღვრავს ოჯახში ძალადობის პრევენციის მექანიზმებს.ოჯახში ძალადობის პრევენციის მექანიზმები გულისხმობს იმ სოციალურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ და სხვა ღონისძიებათა ერთობლიობ...
ვრცლად ნახვა
ოჯახური ძალადობა ერთ–ერთი ყველაზე ყბადაღებული თემაა დღევანდელ რეალობაში. ეს სამწუხარო ფაქტი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს პრობლემაა. მსგავსი ძალადობა ითვლება გენდერული ძალადობის ყველაზე გავრცელებულ ფორმად. სტატისტიკურად, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი არიან ძირითადად ქალები, ბავშვები და რიგ შემთხვევებში მოხუცებიც. ძალადობა შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური და სექსუალური. ძალადობის...
ვრცლად ნახვა
ვაქვეყნებთსაქართველოსსაზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების,მაგდა შეყელაძისდააზა მეძმარიაშვილის მიერწარმოდგენილ ნაშრომს ოჯახური ძალადობის თემაზე,რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ოჯახურიძალადობისზოგადიმიმოხილვა; საქართველოდაოჯახშიძალადობა; მარეგულირებელიკანონმდებლობა; ოჯახშიძაალდობისსახეები; მსხვერპლი;მოძალადე; ძალადობისაღკვეტისღონისძიებები; არას...
ვრცლად ნახვა