საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ - ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი -  წლების მანძილზე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში და კლიენტებს სთავაზობს მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას.   ჩვენ ვმუშაობთ გუნდურად იმისთვის, რომ კლიენტებისთვის შევქმნათ კომფორტული, მოქნილი, სწრაფი და მაღალი ხარისხის მომსახურება - სწორედ ამით გამოირჩევა „OK&CG“ სხვა საადვოკატო ბიუროებისგან.   „OK&CG“-ის მთავარი პრინციპი სანდოობაა, სწორედ ამიტომ, ჩვენთან კლიენტების კონფიდენციალურობა 100%-ით დაცულია!  ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს წარმომადგენლობით მომსახურებას უწევს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სისხლის, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში; იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში, ეწევა უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონლაინ რეჟიმით.   

ლანა ჩერქეზიშვილი
ადვოკატი

2014 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სამართალის სპეციალობით.  2016 წელს დაასრულა და მიენიჭა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის ხარისხი.
 

 

ბაკალავრის საფეხურზე სწავლის პერიოდში მონაწილეობდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესში.

2013 - 2014 წლებში, როგორც მაღალი აკადმიური მოსწრების სტუდენტი, იყო საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

2013 წლის მარტიდან 2014 წლის ნოემბრამდე გახლდათ სტაჟიორი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

 

2015 წელს წარმატებით ჩააბარა საქართველოს ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა კერძო სამართლის მიმართულებით.

2015 - 2016 წლებში გავლილი აქვს ბიზნეს სამართლის ტრეინინგ ცენტირის სხვადასხვა ინტენსიური ტრეინინგი:

  • - ბიზნეს ხელშეკრულებების დადების მეთოდიკა
  • - საგადასახადო და საბაჟო სამართლებრივი რეგულირება
  • - ვალდებულებითი ნორმათა ინტეგრაცია პრაქტიკაში

 

2016 წლის ნოემბრიდან 2017 წლის სექტემბრამდე იურისტად მუშაობდა იურისტი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედფინიში“.

2016 წლის იანვრიდან 2016 წლის ივლისამდე გახლდათ კერძო კომპანია, შპს „ფავორიტი სტილი“-ს იურისტი. 2014 წლის ნოემბრიდან 2016 წლის ივლისამდე კი, ასევე იურისტად მუშაობდა კერძო კომპანია - შპს „ფავორიტი ედვერთისმენთი“-ში.

2016 - 2017 წლებში გავლილი აქვს საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლის ინტენსიური ტრენინგი საბანკო სამართალში.

 

ლანა 2017 წლიდან გახლავთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და ამავე წელს, ასოციაციაში გაიარა 4 თვიანი „სტაჟირების სისტემის პილოტური სწავლების კურსი“.

 თავისუფლად ფლობს ქართულსა და ინგლისურ ენებს, ასევე საშუალო დონეზე ფლობს რუსულ ენას.

ამჟამად, ლანა საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის გუნდის წევრია - იგი 2017 წლის ოქტომბრიდან დღემდე ადვოკატის თანაშემწის პოზიციაზე მუშაობს .

598170615Cherkezishvili.lana@gmail.com