error 535 2017.03.21
"OK&CG"-მ შემოსავლების სამსახურს დავა მოუგო

საადვოკატო ბიურომ OK&CG-მ შემოსავლების სამსახურს სასამართლო დავა მოუგო. დავა მოსარჩელის მხრიდან შემოსავლების სამსახურისგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით დაიწყო. სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი ბიუროს ადვოკატებისარგუმენტაცია იმის თაობაზე, რომ მოსარჩელეს მართლაც მიადგა მატერიალური ზიანი შემოსავლების სამსახურის კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად და დააკისრა მას ამ ზიანის ანაზღაურება. აღსანიშავია ისიც, რომ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოში საქმის დაწყებამდე, მოსარჩელე ითხოვდა შემოსავლების სამსახურის მიერ მასზე დაკისრებული ჯარიმის გაუქმებას და ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას, რადგან მიიჩნევდა, რომ მისი დაჯარიმებისას არ მოხდა ფაქტების გადამოწმება. საქალაქო სასამართლომ ამ შემთხვევაშიც დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა, გააუქმა დაკისრებული ჯარიმა და შემოსავლების სამსახურს დაავალა მოსარჩელისთვის ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შემოსავლების სამსახურმა გაასაჩივრა ჯერ სააპელაციო, შემდეგ კი უზენაეს სასამართლოში. ორივე ინსტანციამ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯარიმის გაუქმებისა და ქონების დაბრუნების შესახებ, თუმცა სასამართლოს სამივე ინსტანციაში საქმის დასრულების შემდეგ, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია,მოსარჩელისთვის ჩამორთმეული საქონელი აღარ იყო გამოსაყენებლად ვარგისი. შესაბამისად, მოსარჩელემ შემოსავლების სამსახურისგან ამჯერად იმ ზიანის ანაზღაურება მოითხოვა, რომელიც მას საქონლის დაზიანებისა და დანიშნულებისამებრ გამოყენების შეუძლებლობის გამო მიადგა და მისი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ამჯერად შემოსავლების სამსახურს დაკისრებული აქვს მოსარჩელის მიმართ ფინანური ვალდებულების შესრულება. მიღებული პრაქტიკის თანახმად, შემოსავლების სამსახური,პერსპექტივის არარსებობის მიუხედავად, მაღალი ალბათობით, ამ გადაწყვეტილებასაც გაასაჩივრებს ზემდგომ ინსტანციებში. საადვოკატო ბიურო OK&CG-ს გუნდი და მოსარჩელის ინტერესების დამცველი ადვოკატი დავით მუმლაძემზად არიან ბოლო ინსტანციამდე დაიცვან კლიენტის ინტერესი. ჩვენ გვჯერ, რომ სააპელაციო და უზენაესი სასამართლო ამჯერადაც უცვლელად დატოვებს საქალაქო სასამართლოს მიერ მოსარჩელის სასარგებლოდ გამოტანილ გადაწყვეტილებას.

სხვა სიახლეები
22 მაი

შემზღუდავი ღონისძიებები საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე-ცვლილელები კანონპროექტში

15 მაი

22 მაისის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება,რიგი შეზღუდვები კი ძალაში რჩება

10 მაი

იურიდიული კომპანია OK&CG კონსულტაციის ახალ ფორმატს, ვიდეო კონსულტაციებს ნერგავს

11 მარ

ახალ კორონა (COVID-19) ვირუსთან დაკავშირებით საადვოკატო ბიურო "OK&CG" განცხადებას ავრცელებს

19 თებ

"OK&CG"-ის დირექტორი ოთარ კაჭკაჭაშვილი "საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის" პრეზენტაციას ესწრება

18 თებ

როგორ უნდა დავიცვათ საკუთრება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისაგან?!

05 თებ

საშუამავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავა სააპელაციო სასამართლოშიც წარმატებით დასრულდა

05 თებ

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო

22 იან

საადვოკატო ბიურო "OK & CG" შემაკავებელი ორდერის გაუქმების შესახებ საინტერესო დავას წარმართავდა

16 იან

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას