error 622 2016.12.02
საადვოკატო ბიურო OK&CG–მ GIZ-ის სამართლის პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა!
გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დავალებით GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება)1992 წლიდან საქართველოს ეხმარება სოციალური საბაზრო ეკონომიკის, სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობისა და დემოკრატიის შექმნის ტრანსფორმაციის პროცესში. 2009 წელს განვითარების სფეროში გერმანიასა და საქართველოს შორის შეთანხმებული თანამშრომლობის სამი სფეროს ფარგლებში GIZ ამჟამად ახორციელებს ექვს რეგიონალურ პროგრამას შემდეგი მიმართულებებით: ეკონომიკის ხელშეწყობა, სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერა, ადგილობრივი თავითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა, ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა, მთიანი რეგიონების ეროზიებისაგან ინტეგრირებული დაცვის ხელშეწყობა, საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში "მიუხედავად გარკვეული წინსვლისა, ტრანსფორმაციის პროცესები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სამართლისა და სასამართლოს სფეროებში ჯერ ისე არ არის განხორციელებული, რომ არსებობდეს სრული სამართლებრივი უსაფრთხოება. ამან კი შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს სახელმწიფოს მიმართ მოქალაქეთა ნდობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. სამხრეთ კავკასიაში სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერის* პროგრამის საშუალებით უნდა გაიმართოს ქვეყნებს შორის დიალოგი სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში და სამივე სახელმწიფოში უნდა გამყარდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მყოფი სამართლის სისტემა. GIZ თავის პარტნიორებს უწევს კონსულტაციას პროგრამის შემდეგ კომპონენტებში: დიალოგი სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში, კანონმდებლობა, კანონთა იმპლემენტაცია და პოპულარიზაცია." –GIZ georgia საადვოკატო ბიურო OK&CG -ის ხელმძღვანელმა, იურისტმა ოთარ კაჭკაჭაშვილმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტში „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების ხელშეწყობა საქართველოში“ მონაწილეობა მიიღო სადაცმოწვეულმა მომხსენებლებმა, სამართლის პროფესორებმა, ადვოკატებმა, ნოტარიუსებმა იმსჯელეს მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ნორმების დახვეწის აუცილებლობაზე: ერთის მხრივ, არსებული ხარვეზების გამოსწორებისა და მეორეს მხრივ, საკანონმდებლო აქტის მოდერნიზაციის კუთხით, მათ შორის, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების კონტექსტში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს იუსტიციის სამინიტროს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, სამოქალაქო საზოგადობის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ასპექტებზე, მათ შორის, სასამართლო პრაქტიკის მნიშვნელობაზე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით. კონფერენციის შედეგად შეგროვდა დამატებითი მასალა, წინადადებები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებების თაობაზე, რაც საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს რეფორმის კონცეფციის შემუშავებას.
სხვა სიახლეები
19 აგვ

პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის გავლის მსურველთათვის რეგისტაცია დაიწყო

23 მაი

ცვლილებები ადვოკატთა საკვვალიფიკაციო გამოცდაში

20 მაი

სამედიცინო პერსონალისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა დაჯარიმებას გამოიწვევს

20 მაი

51-ე სკოლის მეთორმეტეკლასელები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ

20 მაი

ცივი იარაღის ტარებასთან დაკავშირებით სანქციები მკაცრდება

16 მაი

2018 წელს ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით დევნა 4000-მდე პირის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა 220 მოხელის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს საქართველოში თავი 389 ადამიანმა მოიკლა, 477-მა სცადა

15 მაი

„OK&CG“ მოსამართლეებს პროფესიულ დღეს ულოცავს

15 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: ქვეყანაში ბევრი საექსპერტო დაწესებულება უნდა გაიხსნას