error241 2021.05.26
თენგიზ კალანდიამ ნარკოტიკული ნივთიერების ჩადების ფაქტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში გაასაჩივრა

2009 წელს კალანდია დააკავეს და მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მიხედვით, 18 წლის ვადით. მან სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა 2010 წელს, მაგრამ ამინისტიის კანონის საფუძველზე 2013 წელს გაათავისუფლეს. მომჩივანი ამტკიცებდა, რომ მას ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს მისი პოლიტიკოსი მეგობრის გამო, 2017 წელს ბატონი თენგიზი გარდაიცვალა, მაგრამ საქმის წარმოების გაგრძელება მისმა შვილმა კონსტანტინე კალანდიამ ისურვა. მომჩივანი ასაჩივრებდა და თვლიდა, რომ მის მიმართ დაირღვა კონვენციის 6 მუხლი, ჩხრეკა იყო უკანონო და ამ დროს სავარაუდოდ აღმოჩენილი ნარკოტიკული საშუალება სინამდვილეში მას არ ეკუთვნოდა, ჩაუდეს. კალანდია თვლიდა, რომ ეროვნულმა სასამართლოებმა არ გაითვალისწინა ის არგუმენტები, რომლებიც ეჭვქვეშ აყენებდა სადავო მტკიცებულებების სანდოობასა და გამოყენებას, რის შედეგადაც მისი სასამართლო პროცესი იყო უსამართლო. მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის, შესაბამისად: „სისხლისსამართლებრივი ბრალდების გამორკვევისას, ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებით...“. მომჩივანი ასევე თვლიდა რომ დარღვეული იყო კონვენციის 8 მუხლი, რადგან ეროვნულმა სასამართლოებმა ვერ დაადგინეს სათანადო ბალანსი მის უფლებებსა და საზოგადოებრივ ინტერესს შორის. კალანდიას მოთხოვნა იყო 5000 ევრო, ხოლო სახელმწიფომ გადაჭარბებულად ჩათვალა. სტრასბურგის სასამართლომ მომჩივანის ვაჟის, კონსტანტინეს საჩივარი კონვენციის 6 მუხლის 1 პუნქტთან მიმართებაში სცნო დასაშვებად, ხოლო დანარჩენი ნაწილი დაუშვებლად მიიჩნია და დაადგინა, რომ მოპასუხე სახელმწიფომ სამი თვის განმავლობაში მომჩივანს 3,600 ევრო უნდა გადაუხადოს მორალური ზიანისთვის.

სხვა სიახლეები
23 ივნ

პარლამენტმა პანდემიის სამართავად ცვლილებებს დაუჭირა მხარი

16 ივნ

სიღარიბის გამო ბავშვების ოჯახისგან დაშორება სასამართლომ უკანონოდ ცნო

13 ივნ

თურქეთმა სტამბოლის კონვენცია დატოვა

02 ივნ

მეწარმეთა შესახებ კანონში ცვლილებებია

19 მაი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონის აღსრულების მდგომარეობაზე იმსჯელა

13 მაი

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტება

06 მაი

ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში

28 აპრ

პანდემია, როგორც ფორსმაჟორი?- ახალი კანონით საპრივატიზაციო ვალდებულების დარღვევაზე შეღავათები წესდება

26 აპრ

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის მორიგი წარმატება

22 მარ

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო!