error 581 2020.01.08
აღმასრულებელი საბჭოს მნიშვნელოვანი განცხადება ადვოკატის პროფესიასთან დაკავშირებით

 კლიენტის ინტერესების დაცვისას საადვოკატო საქმიანობის ქვაკუთხედს კლიენტისა და ადვოკატის ნდობა და მათი კომუნიკაციის კონფიდენციალობა წარმოადგენს. პროფესიული საიდუმლოების დაცვა ადვოკატის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ვალდებულებაა, რაც გარანტირებულია როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით.


ადვოკატი საჯარო ფუნქციის მატარებელი სუბიექტია, რომელსაც განსაკუთრებული როლი გააჩნია მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში.

ადვოკატი ემსახურება ისეთ უმნიშვნელოვანესს მიზანს, როგორიცაა მოქალაქეებისა თუ იურიდიული პირების უფლებებისა და ინტერესების ეფექტიანი დაცვა. სწორედ ამიტომ, ადვოკატი სარგებლობს სამართლებრივი დაცვის მაღალი სტანდარტებით. ამასთან, ადვოკატსა და კლიენტს შორის წარმოებული ნებისმიერი საუბრის მიყურადება, ჩაწერა უკანონო და დაუშვებელია და წარმოადგენს ადვოკატის საქმიანობაში ჩარევის უხეშ ფორმას, რაც დასჯადია სისხლის სამართლის წესით, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 

 

ადვოკატის მიერ პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მოპოვებული ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ექვემდებარება გაუმჟღავნებლობის აბსოლუტურ პრივილეგიას, გასული დროის მიუხედავად. აღნიშნული პრინციპი ვრცელდება როგორც უშუალოდ საადვოკატო საქმიანობის განხორციელებისას მიღებულ ინფორმაციაზე, ასევე ადვოკატს/საადვოკატო ბიუროს პარტნიორსა და კლიენტს შორის ნებისმიერი სახის პროფესიულ კომუნიკაციაზე. 


სამწუხაროდ, საჯარო განცხადებების გაკეთებისას არ ხდება იმის სწორად გააზრება, რომ პროფესიული საიდუმლოების დაცვის პრინციპის უგულვებელყოფამ და ამით გამოწვეული ნდობის ფაქტორის დაზიანებამ, თუ რაოდენ დიდი ზიანი შეიძლება მიაყენოს ქვეყანაში ფიზიკური თუ იურიდიული პირების უფლებრივ მდგომარეობას, მართლმსაჯულების განხორციელებასა და კანონის უზენაესობას. 


ადვოკატის საქმიანობასთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთებისას, თუ გარკვეული ქმედების განხორციელებისას, სწორად უნდა შეფასდეს პროფესიის არსი და ფუნდამენტური პრინციპები, რათა ზიანი არ მიადგეს უფლებების დაცვასა და მართლმსაჯულების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. 
 

წყარო: GBA.GE

სხვა სიახლეები
27 ივლ

მერიის მოთხოვნა შენობის დემონტაჟის შესახებ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა-OK&CG-მ კიდევ ერთი დავა მოიგო

22 მაი

შემზღუდავი ღონისძიებები საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე-ცვლილელები კანონპროექტში

15 მაი

22 მაისის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება,რიგი შეზღუდვები კი ძალაში რჩება

10 მაი

იურიდიული კომპანია OK&CG კონსულტაციის ახალ ფორმატს, ვიდეო კონსულტაციებს ნერგავს

11 მარ

ახალ კორონა (COVID-19) ვირუსთან დაკავშირებით საადვოკატო ბიურო "OK&CG" განცხადებას ავრცელებს

19 თებ

"OK&CG"-ის დირექტორი ოთარ კაჭკაჭაშვილი "საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის" პრეზენტაციას ესწრება

18 თებ

როგორ უნდა დავიცვათ საკუთრება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისაგან?!

05 თებ

საშუამავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავა სააპელაციო სასამართლოშიც წარმატებით დასრულდა

05 თებ

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო

22 იან

საადვოკატო ბიურო "OK & CG" შემაკავებელი ორდერის გაუქმების შესახებ საინტერესო დავას წარმართავდა