error 810 2019.10.18
საადვოკატო ბიურომ "OK&CG" შპს "აიპლიუსთან' დავა წარმატებით დაასრულა

საადვოკატო ბიურო "ოქეი & სიჯი"-ს  წარმომადგენლობით განხორციელებულ სასამართლო საქმისწარმოებაში დავის საგანს თანხის დაკისრება წარმოადგენდა.

შპს "აიპლიუს"-მა საკუთარ სარჩელში სადავოდ გახადა სატრანსპორტო ექსპედიციის გაწევის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

"აიპლიუსმა" მიუთითა, რომ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფმა მას გაუწია სატრანსპორტო ექსპედიცია და მასთან დაკავშირებული მომსახურება. აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო როგორც გზავნილების, ისე ტვირთებისა და ამანათების გადაზიდვა.

შპს "აიპლიუსის" ბათუმის ფილიალიდან ტელეფონები თბილისის ფილიალში უნდა გადაგზავნილიყო შეკეთების მიზნით. გადაზიდვა განახორციელა ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფმა.

შპს "აიპლიუსის" მითითებით გადაზიდვისას დაზიანდა მობილური ტელეფონები და დაზიანებული მოწყობილობების ღირებულება ჯამში შეადგენდა დაახლოებით ხუთი ათას ლარს, რომლის დაკისრებაც შპს "აიპლიუსმა" მოითხოვა მოპასუხისათვის.

საადვოკატო კომპანია "ოქეი& სიჯის" წარმომადგენელმა, დათო კესარელმა, საკუთარ შესაგებელში ამ გარემოებასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ მოსარჩელე მხარის მიერ წარდგენილ სარჩელში არ დასტურდებოდა, მობილური ტექნიკის სწორედ გადაზიდვისას დაზიანების ფაქტი. მან ასევე მიუთითა, რომ შპს "აიპლიუსს" საქმეში არ წარმოუდგენია საკმარისი მტკიცებულებები, მათ მიერვე მითითებული, არცერთი ფაქტობრივი გარემოების დასადასტურებლად. 

პირველი ინსტანციის სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლის პოზიცია და არ დააკმაყოფილა შპს "აიპლიუსის" სარჩელი ჩვენი მარწმუნებლისათვის თანხის დაკისრებასთან დაკავშირებით. 

 

სხვა სიახლეები
22 მაი

შემზღუდავი ღონისძიებები საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე-ცვლილელები კანონპროექტში

15 მაი

22 მაისის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება,რიგი შეზღუდვები კი ძალაში რჩება

10 მაი

იურიდიული კომპანია OK&CG კონსულტაციის ახალ ფორმატს, ვიდეო კონსულტაციებს ნერგავს

11 მარ

ახალ კორონა (COVID-19) ვირუსთან დაკავშირებით საადვოკატო ბიურო "OK&CG" განცხადებას ავრცელებს

19 თებ

"OK&CG"-ის დირექტორი ოთარ კაჭკაჭაშვილი "საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის" პრეზენტაციას ესწრება

18 თებ

როგორ უნდა დავიცვათ საკუთრება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისაგან?!

05 თებ

საშუამავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავა სააპელაციო სასამართლოშიც წარმატებით დასრულდა

05 თებ

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო

22 იან

საადვოკატო ბიურო "OK & CG" შემაკავებელი ორდერის გაუქმების შესახებ საინტერესო დავას წარმართავდა

16 იან

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას