error 320 2018.06.26
დასახლების საკანალიზაციო სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა დასჯადი ხდება

პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადებების თანახმად, „წყლის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილებები შედის. კანონპროექტის ავტორები პარლამენტის წევრები: კახაბერ კუჭავა, ზაზა ხუციშვილი, ენძელა მაჭავარიანი, სულხან მახათაძე და კობა ლურსმანაშვილი არიან. 

როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია, დასახლების წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ფიზიკური ან იურიდიული პირების, მათ შორის, სამრეწველო-საყოფაცხოვრებო ობიექტების, მეცხოველეობის ფერმების, აგროსამრეწველო კომპლექსებისა და სხვა ობიექტების მფლობელთა მიერ ჩამდინარე წყლების უკონტროლო და ნორმების შეუსაბამო ჩაშვების რეგულირება და წყალარინების სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნარჩენების ჩაყრის აკრძალვა. 

„კანონპროექტის ფარგლებში განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური  რეგლამენტის მიღება, რომელიც ადგენს დასახლების წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების/მიღების პროცედურას და კონტროლის მექანიზმებს. განსაზღვრავს წყალარინების სისტემაში ჩაშვებული ნივთიერებების დასაშვებ კონცენტრაციებს. რეგლამენტი დაარეგულირებს ურთიერთობებს სისტემის ოპერატორებსა და სისტემის მომხმარებლებს შორის, რომლებიც ახორციელებენ სისტემაში ჩამდინარე წყლების ჩაშვებას. ასევე, განსაზღვრავს სისტემაში დაუშვებელი კონცენტრაციის ნივთიერებებით დაბინძურებული წყლების ჩაშვებისას და სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნარჩენების ჩაყრისას, სისტემის ოპერატორისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესს,“-აღნიშნულია განმარტებით ბარათში. 

სამინისტრომ 2018 წლის 15 ივლისამდე უნდა შეიმუშაოს და მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს ტექნიკური რეგლამენტი „წყალარინების ცენტრალიზებულ სისტემაში ჩამდინარე წყლის ჩაშვებისა და მიღების პირობების და დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმების შესახებ“.

აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების შეტანა იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიც. კერძოდ, ცვლილებების მიხედვით, წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა, აგრეთვე, ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება - ფიზიკური პირის 400 ლარით და იურიდიული პირის 1 000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა ორმაგდება და ფიზიკური პირი - 800; იურიდიული პირი კი - 2000 ლარით დაჯარიმდება.

სხვა სიახლეები
11 ოქტ

ადვოკატთა ასოციაციასა და შსს-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

15 სექ

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და აღამასრულებელი მდივანი კომიტეტების ხელმძღანელებს შეხ

06 სექ

საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ აცხადებს ვაკანსიას ადვოკატის თანაშემწის პოზიციაზე

12 ივლ

რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს წლის ბოლომდე?

12 ივლ

ბანკების მიმართ პრეტენზიები 39%-ით გაიზარდა-რა საკითხებზე ჩივიან ყველაზე ხშირად მოქალაქეები?

11 ივლ

იურიდიულ პირებს ელექტრონული შტამპისა და ხელმოწერის მიღება 200 ლარიდან შეეძლებათ

10 ივლ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის გარკვეული რეგულაციების ამოქმედების ვადამ გადაიწია

10 ივლ

ჯანდაცვის სამინისტრო დასაქმების სერვისების კანონპროექტზე მუშაობს

10 ივლ

ოჯახს, სადაც 2 შრომისუნარიანი პირი ცხოვრობს, შესაძლოა, სოციალური შემწეობა მოეხსნას

09 ივლ

კანონპროექტი არასრულწლოვანთა ინტერნეტ–რისკებზე ძალაში შემოდგომიდან შევა