error 3444 2017.12.22
„OK&CG“- მ სადაზღვევო კომპანია შპს „აი სი ჯგუფს“ სასამართლო დავა მოუგო

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“- მ სადაზღვეო კომპანია შპს „აი სი ჯგუფს“ სასამართლო დავა მოუგო. შპს „ჯი-ეს-ემ ტრანს“-მა, რომლის ინტერესებსაც საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ იცავდა, სადაზღვევო კომპანია შპს „აი სი ჯგუფის“ წინააღმდეგ დავა 2016 წლის 25 თებერვალს, სადაზღვეო თანხის (94 270 ევრო )  მიღების მოთხოვნით დაიწყო.

 

2013 წლის 27 ივნისს სადაზღვეო კომანია შპს „აი სი ჯგუფსა“ და  შპს „ჯი-ეს-ემ ტრანსს“ შორის 3 წლის ვადით დაიდო დაზღვევის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, „აი სი ჯგუფმა“ დამზღვევის მიმართ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება აიღო.

 

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“- ის ადვოკატის, ქეთევან ქავთარაძის განმარტებით,  „შპს „ჯი-ეს-ემ ტრანს“-მა პოლონეთში ერთ-ერთ კომპანიას შეუკვეთა ტვირთი, რომელიც შემდეგ ტრანსპორტირებისას დაიკარგა, რის გამოც დადგა სადაზღვევო შემთხვევა. მომხდარზე უკრაინაში დაიწყო გამოძიება, რომელიც დღემდე არ დასრულებულა, შესაბამისად, ჯერ ვერ დადგინდა, ეს ტვირთი განადგურდა, დაიკარგა, დაზიანდა თუ თაღლითობის მსხვერპლი გახდა“.

 

  მიუხედავად იმისა, რომ, ხელშეკრულების თანახმად შპს „აი სი ჯგუფს“ სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის ვალდებულება ჰქონდა, მან ეს ვალდებულება, იმ მიზეზით, რომ გამოძიების შედეგები ცნობილი არ არის, არ განახორციელა; მაშინ, როდესაც მოსარჩელეს სრულად ჰქონდა დაზღვეული აღნიშნული ტვირთი და  სადაზღვევო კომპანია ვალდებული იყო, სრულად აენაზღაურებინა სადაზღვევო თანხა, რომელიც ტვირთის საინვოისო ღირებულების მიხედვით  94 269 ევროს შეადგენდა.

 

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“- ის ადვოკატის, ანა გორდეზიანის განმარტებით, „მიუხედავად იმისა, რომ  სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დასრულებული არ იყო, სადაზღვევო კომპანია ვალდებული იყო, აენაზღაურბინა სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად წარმოშობილი ზიანი, ვინაიდან ტვირთის დაზღვევის მთავარ მიზანს ამ ტვირთის ნებისმიერი ფორმით განადგურების შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურება წარმოადგენდა“.

 

 ადვოკატი ქეთევან ქავთარაძე განმარტავს, რომ „იმ პირობებში, როცა ვერ დგინდებოდა ტვირთის დაკარგვის რეალური მიზეზი,  სასამართლო ძირითად შემთხვევაში ვგადაწყვეტილებას იღებდა სადაზღვევო კომპანიის სასარგებლოდ და გამოძიების დასრულებამდე არ ახდენდა ზარალის ანაზღაურების შესახებ სარჩელების დაკმაყოფილებას. აღნინულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილება არსებითად განსხვავებული მიდგომაა და შეიძლება ითქვას, რომ ახალ პრაქტიკას აყალიბებს, რადგან ეს გადაწყვეტილება მიღებულია დამზღვევის და არა სადაზღვეო კომპანიის ინტერესების გათვალისწინებით, რაც მისასალმებელა“.

 

სხვა სიახლეები
19 აგვ

პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის გავლის მსურველთათვის რეგისტაცია დაიწყო

23 მაი

ცვლილებები ადვოკატთა საკვვალიფიკაციო გამოცდაში

20 მაი

სამედიცინო პერსონალისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა დაჯარიმებას გამოიწვევს

20 მაი

51-ე სკოლის მეთორმეტეკლასელები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ

20 მაი

ცივი იარაღის ტარებასთან დაკავშირებით სანქციები მკაცრდება

16 მაი

2018 წელს ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით დევნა 4000-მდე პირის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა 220 მოხელის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს საქართველოში თავი 389 ადამიანმა მოიკლა, 477-მა სცადა

15 მაი

„OK&CG“ მოსამართლეებს პროფესიულ დღეს ულოცავს

15 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: ქვეყანაში ბევრი საექსპერტო დაწესებულება უნდა გაიხსნას