პროექტში ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები” მონაწილეთა სია760 2012.10.17
პროექტში ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები” მონაწილეთა სია
საადვოკატო ბიურო ,,ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ ერთი თვის მანძილზე ემზადებოდა პროექტის განსახორციელებლად. ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები”… ბიუროში განხილული იქნა 50 მდე რეზიუმე, ასევე ჩატარდა გასაუბრება რის შემდეგაც აირჩა ის 10 მონაწილე, რომლებიც ჩაერთვებიან პროექტში ,,სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობის ასპექტები” . რაც გულისხმობს

შემდეგს: პროექტის მონაწილეები დაესწრებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომებს. რაც მათ საშუალებას მისცემს რეალური წარმოდგენა შეიქმნან არსებული სასამართლო პრაქტიკის შესახებ. ვაქვეყნებთ პროექტში მონაწილეთა სიას: 1. ნათია გოზიაშვილი 2. ნატო მაჭარაშვილი 3. ნატო ნადირაძე 4. მაია ნასყიდაშვილი 5. ეკა მაყაშვილი 6. სალომე მელაშვილი 7. ნინო ღვედაშვილი 8. ნინო რიჟამაძე 9. ქრისტინე შელია 10. შავლეგო ჯამასპიშვილი აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაიწყება 2011 წლის 7 ნოემბრიდან და გაგრძელდება 3 თვის მანძილზე. გილოცავთ აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობას და გისურვებთ წარმატებას.