OK & CG -საფირმო სახელწოდება 748 2012.10.16
OK & CG -საფირმო სახელწოდება
ძალიან ხშირად გვესმის კითხვა, ჩვენი ფირმის სახელწოდებასთან დაკავშირებით. რატომ მაინცდამაინც “OK& CG” ? ჩვენისაადვოკატო ბიუროს საფირმო სახელი უბრალო ინიციალებია სრული სახელისა. დიახ, სხვებისთვის ალბათ უბრალო, მაგრამ რეალურად ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე. რატომ OK ? O.K. როგორცსიმბოლო, ნიშნავს,„ყველაფერიწესრიგშია“. O.K.–სწარმოშობის ბევრივერსიაარსებობს.ყველაზეგავრცელებული ამერიკის პრეზიდენტის ვან ბურენის დაბადების ადგილის (Old Kinderhook) უკავშირდება. თავდაპირველად ვანბურენმააირჩიაფსევდონიმი,რომელიცმის დაბადებისადგილსუკავშირდებოდა, შემდეგკისაპრეზიდენტოარჩევნებისთვის საკუთარი რეკლამისთვის გამოიყენა - “Old Kinderhook is O.K.“. მეორევერსიით, O.K. პირველად გაჩნდაბოსტონისგაზეთში1839წელს, აბრევიატურა“oll korrect”-ის აღსანიშნავად (არასწორადდაწერილიინგლისურიall correct –ყველაფერისწორია). ერთი ჰიპოთეზაუკავშირდებაპრეზიდენტ ენდრიუ ჯექსონსაც, ფრანგებისაზრით,ესგამოთქმაგაჩნდაომისდროს,როდესაც ყოველდღიურმოხსენებას აკეთებდნენ მოკლულჯარისკაცებზე, სადაც წერდნენ, “0killed”ანუმოკლედO.K. მოგვიანებითO.K.გამოიყენესინგლისელმამფრინავებმა,როდესაც ბაზას ატყობინებდნენ,რომარ ჰქონდათდანაკარგიდაპრობლემები. არსებობსარანაკლებგავრცელებულიე.წ. „ფოლკლორული“ვერსიები, რომლის მიხედვითაც o.K.წარმოიშვათანამედროვე ბერძნული“OLA KALA”-სგან. ამ ვერსიის თანახად მას იყენებენბერძენიმეზღვაურები. ამერიკელირელსების დამწყობები რელსებზე სწორედ ამ ორი ასოთი აღნიშნავდნენ, როცა ყველაფერი წესრიგშიიყო. ოკლაჰომასმაცხოვრებლები ამტკიცებენ,რომO.K.მათიშტატისშემოკლებულისახელწოდებაა. როგორც ზემოთაღნიშნულიდან ჩანს, თითოეულ ქვეყანას თავისი ისტორია აქვსO.K..–სთან დაკავშირებით. ყველა ვერსია დაკავშირებულია რაიმე მოვლენასთან ან დიდ პიროვნებასთან. საქართველოში ხშირად ვხვდებით ამ ინიციალებით შემდგარ ფრაზას,თუმცა არ არსებობს ამ სიტყვის ქართულიისტორია.ვიმედოვნებთ, რომ სწორედ ჩვენი საადვოკატო ბიუროს მოღვაწეობით O.K. გახდებაადამიანის უფლებების დაცვის გარანტის სიმბოლო. შემთხვევითი არ იყო ის ფაქტი, რომ ჩვენმა ბიურომ საფირმო სახელწოდებად აირჩიაO.K ანუ ყველაფერი წესრიგში. ადვოკატთა გუნდი მუდმივად ცდილობს იმას, რომ ერთი შეხედვით გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს/ კლიენტებს შეუნარჩუნონ სიმშვიდე დარწმენა იმისა, რომ ჩვენთან თანამშრომლობით უკვე,,ყველაფერი წესრიგშია“.

სხვა სიახლეები
11 სექ

რამდენად კარგად არის დაცული მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში?

05 ივნ

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: ექსკურსიების მოწყობა მხოლოდ სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს უნდა შეეძლოთ

22 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: თითქმის ყველა წამყვან ბიზნესში მონოპოლიზების ნიშნები შეიმჩნევა

18 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: ტურიზმის სფეროდან შემოსული თანხა სხვა ქვეყნებში გაედინება

16 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: შრომით კანონმდებლობაში ბევრი ლაფსუსია

25 თებ

მეუღლეთა თანასაკუთრება-რა შეიძლება, ჩაითვალოს მეუღლეთა საერთო ქონებად კანონმდებლობის თანახმად?

02 თებ

ვალდებულების შეწყვეტის სხვა საფუძვლები

31 იან

შესაძლებელია თუ არა, საპროცესო შეთანხმებით, ბრალდებული სრულად განთავისუფლდეს სასჯელისგან?

24 იან

რას ითვალისწინებს თხოვების ხელშეკრულება ?

14 იან

„საპროცესო შეთანხმების იძულებით ან დაშინებით დადება დაუშვებელია“