error
ადვოკატი

 ადვოკატი (ლათ.Advocatus)ეს არის პირი, რომლის პროფესიაცაა, იურიდიული დახმარება გაუწიოს მოქალაქეს, სახელმწიფო ორგანოს, საზოგადოებრივ/სამოქალაქო საზოგადოებას და ა.შ.

 თავად პროფესია, ჯერ კიდევ ძველ ცივილიზაციებში, რომსა და საბერძნეთში გამოჩნდა, როცა მაშინდელი ორატორები ასრულებდნენ დამცველების როლს და საზოგადოებას მნიშვნელოვან დახმარებას უწევდნენ, თუმცა მაშინ მას ასე კონკრეტული სახელი არ ერქვა და თავად პროფესიაც ეტაპობრივად განვითარდა და ფეხი მოიკიდა საზოგადოებაში. ალბათ, საინტერესოა, კონკტრეტულად რა საქმიანობით შემოიფარგლებოდა ანტიკურ ეპოქაში ადვოკატის პროფესია?!  რომის რესპუბლიკის ეპოქაში ადვოკატი იყო ადამიანი, რომელსაც, როგორც კანონიერ დამცველს, ერთ-ერთი მხარე იწვევდა სასამართლო პროცესზე. ადვოკატი კი არა მარტო იურიდიულ რჩევებს აძლევდა თავის კლიენტს, არამედ ესწრებოდა პროცესს, რითაც მნიშვნელოვნად აძლიერებდა მის პოზიციას. რესპუბლიკის ხანაში ადვოკატები სრულიად უსასყიდლოდ იღებდნენ მონაწილეობას სასამართლო პროცესებში, იმპერიის ეპოქაში, კლავდიუსის შემდეგ, კანონმა მათ მისცა უფლება, აეღოთ შესაბამისი ანაზღაურება, როგორც საქმიანობის საზღაური ჰონორარი, რომელიც უნდა ყოფილიყო არა უმეტეს 10000 სესტერციისა.

 საქართველოს ადვოკატთა შესახებ კანონს თუ მოვიშველიებთ, საქართველოში ადვოკატი, თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს და ემორჩილება მხოლოდ და მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ადვოკატის საქმიანობა მოიცავს: ადვოკატის მიერ იურიდიული რჩევების მიცემას იმ პირისათვის, რომელიც მას დახმარებისთვის მიმართავს;

 რაც შეეხება ადვოკატის პროფესიის ისტორიას და მისი განვითარების ეტაპებს საქართველოში. საქმე ის არის, რომ საქართველოში ამ პროფესიას არცთუ ისე დიდი ისტორია და ტრადიციები აქვს. თავდაპირველად, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გამოჩნდნენ ადვოკატები სასამართლო დარბაზებში და მათ ნაფიც რწმუნებულებად მოიხსენიებდნენ. ადვოკატთა პირველი გაერთიანებების ჩამოყალიბებაც სწორედ ამ პერიოდიდან იღებს სათავეს.   კერძოდ კი, 1919 წლის 11 ნოემბერს გამოიცა დეკრეტი, რომლითაც გაუქმდა რუსეთის იმპერიის ტფილისის სასამართლო პალატის ოლქის ნაფიც რწმუნებულთა ინსტიტუტი და დაარსდა დამოუკიდებელი საქართველოს ნაფიც ადვოკატთა საბჭო, რაც თამამად შეიძლება, მივიჩნიოთ ქართული ადვოკატურის ისტორიის ათვლის წერტილად.

სიახლეები
16 მაი

2018 წელს ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით დევნა 4000-მდე პირის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა 220 მოხელის მიმართ დაიწყო

16 მაი

2018 წელს საქართველოში თავი 389 ადამიანმა მოიკლა, 477-მა სცადა

15 მაი

„OK&CG“ მოსამართლეებს პროფესიულ დღეს ულოცავს

15 მაი

ოთარ კაჭკაჭაშვილი: ქვეყანაში ბევრი საექსპერტო დაწესებულება უნდა გაიხსნას

14 მაი

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად წარსადგენი კანდიდატების განაცხადების მიღება

14 მაი

„გადახდისუუნარობის შესახებ ახალი კანონპროექტი მზადაა და მთავრობაშია წარდგენილი“

14 მაი

 საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ გთავაზობთ იურიდიულ კონსულტაციას

13 მაი

"ანტიდემპინგური კანონმდებლობა მეწარმეებს დემპინგური იმპორტის ზიანისაგან დაიცავს"

06 მაი

მანქანის ნასვამ მდგომარეობაში მართვაზე, სიჩქარის გადაჭარბებასა და დგომა-გაჩერების წესების დარღვევაზე