განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმა
განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმა

1. განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით.

2. ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს:

ა ) ნაღდი გადახდის ოდენობა;

ბ ) ნაწილ-ნაწილ გადასახადი თანხის ოდენობა და გადახდის დრო;

გ ) წლიური პროცენტის ოდენობა.

3. გამყიდველმა მყიდველს უნდა გადასცეს ნასყიდობის საბუთების ასლი.

სერვისები