საერთაშორისო კერძო სამართალი
საერთაშორისო კერძო სამართალი

 სამართლის დარგი, რომელიც სწავლობს, თუ რომელი ქვეყნის სამართალი უნდა იქნეს გამოყენებული უცხო ელემენტით დატვირთული კეროძსამართლებრივი ურთიერთობის დროს. საერთაშორისო კერძო სამართალი არის შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის შემადგენელი ნაწილი და არ განეკუთვნება საერთაშორისო საჯარო სამართალს.

 

 „კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ - ასე ჰქვია კანონს, რომელიც  განსაზღვრავს, თუ რომელი სამართლებრივი წესრიგი გამოიყენება უცხო ქვეყნის სამართალთან დაკავშირებული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების არსებობისას, აგრეთვე საპროცესო სამართლის იმ ნორმებს, რომლებიც გამოიყენება ასეთი საქმის წარმოებისას.

 

საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ გთავაზობთ საადვოკატო და იურიდიულ მომსახურებას საერთაშორისო კერძო სამართლის განხრით.

 

ჩვენი ბიურო გთავაზობთ ინტერესების დაცვას:

 

  • - საერთაშორის სავაჭრო ურთიერთობებში;
  • - საერთაშორისო ხელშეკრულებების მომზადებას;
  • - მოლაპარაკებების წარმოებას, ხელშეკრულების მარეგულირებელი კანონდებლობის ანალიზს და დასკვნების მომზადებას;
  • - უსაფრთხო სავაჭრო საქმეების შემუშავებას;
  • - საერთაშორისო გადამზიდავებთან და გადამყვანებთან ურთიერთობას;

  ჩვენ ასევე ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს უცხო ქვეყნის სასამართლოსა თუ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებების საქართველოში აღსრულების პროცესში.

სერვისები