სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები
სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები

 საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ - ის ადვოკატები გაგიწევენ უმაღლესი ხარისხის იურიდიულ და წარმომადგენლობით მომსახურებას: სასესხო და წილობრივი ინვესტირების პროექტებში ტრანზაქციების სტრუქტურირების, საინვესტიციო ობიექტების იურიდიული შესწავლისა და საინვესტიციო ხელშეკრულებების შედგენის გზით, რაც მოიცავს აუცილებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულებების სათანადო რეგისტრაციას შესაბამის უფლებამოსილ სამსახურში.

სერვისები