საადვოკატო ბიურო"OK & CG"(ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი) გუნდურად მუშაობს იმისთვის, რომ მომსახურეობა ჩვენი კლიენტებისთვის სიმყუდროვისა და დაცულობის გარანტია იყოს. ბიუროს საქმიანობა ეფუძნება სანდოობის პრინციპს, საქმისადმი თავდადებას, კლიენტებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნას. იგი გამოირჩევა მომსახურეობის მაღალი ხარისხით, მოქნილობით და სისწრაფით. ჩვენი ადვოკატები მაქსიმალურად იცავენ თავიანთი კლიენტების კონფიდენციალურობას.  ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს წარმომადგენლობით მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში,ეწევა უფასო კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონ–ლაინ რეჟიმში. საადვოკატო ბიურო „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ წლების მანძილზე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში.

ქეთევან ქავთარაძე
ადვოკატი

ქეთევან ქავთარაძე საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG-ში’’ იურისტის პოზიციაზე მუშაობს 2015 წლის ოქტომბრის თვიდან.
ქეთევანი საადვოკატო ბიუროს სტაჟიორი გახლდათ 2014 წლის 19 ნოემბერიდან 2015 წლის 1 ოქტომბრამდე.
ბიუროში მუშაობის დაწყებამდე 2014 წლის ნოემბრიდან 2015 წლის ივლისამდე  გახლდათ ადვოკატის თანაშემწე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში.
2015 წლის მარტიდან ქეთევანი გახლდათ საქართველოს პარლამენტის პრაქტიკანტი.
2015 წლის ივნისის თვეში მონაწილეობდა საქართველოში გამართულ მეათე საიუბილეო  ACE Legal Forum-ში.
2013–2014 წლებში ქეთევანი გახლდათ პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.
2016 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულიფაკულტეტი.
2016 წელს წარმატებით ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციაში.
ქეთევანი აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა კონფერენციაში, სემინარებსა და კონკურსებში.
2013 წელს გაიმარჯვა ახალგაზრდა კრიმინოლოგების მიერ გამართულ კონკურსში.
2014 წელს გაიმარჯვა საქართველოს მთავარი პროკურატურის, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, ,,ელსას’’, საქართველოს სახალხო დამცველის, დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) და გერმანიის თანამშრომლობა (GIZ)- ის საერთო პროექტში -,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში’’.
თავისუფლად ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს, ასევე საშუალო დონეზე ფლობს რუსულ ენას.

KETEVANKAVTARADZE@MYADVOKAT.GE555-71-40-61