error 181 2018.04.27
გამკაცრდება თუ არა მედიკამენტების რეკლამირების წესი?

სახალხო დამცველი მედიკამენტების მარკეტინგზე, რეკლამირებასა და წამლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებაზე მკაცრი რეგულაციების და კონტროლის დაწესებას ითხოვს. როგორც ომბუდსმენის ანგარიშშია ნათქვამი, ფალსიფიცირებული, წუნდებული, გაუვარგისებული, ვადაგასული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე სამკურნალო საშუალებისაგან ფარმაცევტული ბაზრის დაცვის პროგრამა საქართველოს მთავრობამ 2017 წელს შეიმუშავა. თუმცა სახელმწიფო ამ დრომდე ვერ უზრუნველყოფს სამკურნალო საშუალებების ხარისხის მაღალი სანდარტებით კონტროლს, რადგან საქართველოში შესაბამისი სტანდარტი არ არის დანერგილი.

„სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს არ ჰყავს გადამზადებული GMP ინსპექტორები, რომლებიც შეძლებდნენ ადგილობრივი წარმოების შესაბამისობის დადგენას GMP სტანდარტებთან. ამასთან, უარყოფითად უნდა შეფასდეს ვადების გადაწევის საკითხი - GMP-ის ნაციონალური ინსპექტორატის ჩამოყალიბება დაგეგმილია 2019 წლის 1 ივლისამდე, ხოლო ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტით წარმოება უკვე 2022 წლის 1 იანვრიდან. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ნაციონალური GMP-ის ამოქმედება 2018 წლის 1 იანვრიდან იყო დაგეგმილი.“ - ნათქვამია სახალხო დამცველის ანნგარიშში, რომელსაც ნინო ლომჯარია საქართველოს პარლამენტს 30 აპრილს წარუდგენს. მისივე განცხადებით, სამკურნალო საშუალებების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, უსაფრთხოების და დაცული პირობების შესაქმნელად, მნიშვნელოვანია, ჯანდაცვის სამინისტრომ უზრუნველყოს ფარმაცევტული საქმიანობების: ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების, შემდგომი კვლევის, დისტრიბუციის, შენახვა-განთავსების, სარეალიზაციო პირობების შემუშავება, გაუმჯობესებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.

სხვა სიახლეები
18 მაი

ადვოკატთა ასოციაცია საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებს აფართოვებს

17 მაი

პარლამენტი იხილავს პროექტს, რომლის საფუძველზეც მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი განისაზღვრება

17 მაი

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საჯარო მოხელე გარკვეული რეგულაციებისგან თავისუფლდება?

15 მაი

სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებთი ნაწარმოების აკრძალვის უფლება მისცენ

15 მაი

სესხის დაფარვის წესი იცვლება

14 მაი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უვადო მოსამართლეობის მსურველ მოსამართლეთა განაცხადებს ეცნობა

27 აპრ

„სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევების გამოძიება შეფერხებით მიმდინარეობს“

26 აპრ

კომერციულ ბანკებს ჯარიმები ეზრდებათ - რა დარღვევაზე რა ტიპის სანქცია დაეკისრებათ

25 აპრ

ლარში გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა

25 აპრ

ეროვნული ბანკის რეგულაციები საშუალო და დაბალშემოსავლიან მოსახლეობას ფინანსებზე წვდომას უზღუდავს