error 228 2018.03.30
შესაძლოა, ვაკანსიის გამოცხადებისას ასაკისა და სქესის მითითება აიკრძალოს

„საქართველოს შრომის კოდექსის“ ორგანულ კანონში იგეგმება ცვლილებები, რომლის მიზანიცაა ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისა და გასაუბრების ეტაპზე დისკრიმინაციის დაუშვებლობა რაიმე ნიშნით.

 

კერძოდ, ჯანდაცვის სამინისტროს ავტორობით მომზადებული და მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, „შრომის კოდექსის” შესაბამის მუხლს ემატება ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი  ადგილის,  ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო.

 

 როგორც „ლიბერალს" ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა​ ელზა ჯგერენაიამ განუმარტა, ვაკანსიებთან დაკავშირებული აკრძალვები გავრცელდება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორზე. 

 

ამასთანავე, ცვლილებები ეხება იმ ინფორმაციასაც, თუ რისი მოპოვების უფლება არ ექნება დამსაქმებელს კანდიდატისგან.

 

„დამსაქმებელს არ აქვს უფლება, კანდიდატისგან მოითხოვოს ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება მის რელიგიას  ან  რწმენას,  შეზღუდულ  შესაძლებლობებს,  სექსუალურ  ორიენტაციას,  ეთნიკურ კუთვნილებას, ორსულობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული განსხვავების აუცილებლობა“.

 

დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოიპოვოს ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან და არ არის საჭირო კანდიდატის მიერ კონკრეტული სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობის შესაფასებლად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად.

 

კანონპროექტის მომზადება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებებით არის განპირობებული. 

სხვა სიახლეები
19 აპრ

ერთი წლის განმავლობაში, 20-მდე მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნა დაიწყო

18 აპრ

მიზეზები, რის გამოც შახტებსა და მაღაროებში ადამიანები იღუპებიან

13 აპრ

შრომითი ხელშეკრულებების შემოწმება სავალდებულო ხდება

05 აპრ

სამუშაო ადგილებზე მომხდარ უბედურ შემთხვევებზე სასამართლომ პატიმრობა მხოლოდ 3 ფაქტზე გამოიყენა

05 აპრ

ტყიბულში 6 მეშახტე დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც

03 აპრ

ათი ხმით ორის წინააღმდეგ - ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამართლებელი ვერდიქტი მიიღეს

03 აპრ

2013 წლიდან დღემდე პრეზიდენტის შეწყალება 3 655 მსჯავრდებულს შეეხო

02 აპრ

ადვოკატთა ასოციაციამ რეპრესირებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისია აამოქმედა

02 აპრ

ცრუ ჩვენებაზე პასუხისმგებლობა მკაცრდება

02 აპრ

მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელები,სავალდებულო დაზღვევის არქონის გამო დაჯარიმდებიან